Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy at 45

Home    |  Documents     |  Laboratory "Theory of Elementary Particles"   |   

 

ИЯИЯЕ-БАН на 45! НАКЪДЕ?

ДОКУМЕНТИ

ПОРЕДЕН СКАНДАЛ - ОТКАЗ НА РЪКОВОДСТВОТО И ПОДЧИНЕНИЯ МУ НАУЧЕН СЪВЕТ НА ИЯИЯЕ ДА ИЗБЕРАТ ЗА АСОЦИИРАН ЧЛЕН НА ИНСТИТУТА ЗАСЛУЖИЛ СКОРОПОСТИЖНО "НАКАЗАТЕЛНО" ПЕНСИОНИРАН ДЪЛГОГОДИШЕН СТАРШИ СЪТРУДНИК

     В редица институти на БАН, в това число - в ИЯИЯЕ, е учреден почетен статут на "асоцииран член" за заслужили дългогодишни сътрудници, а също и за бивши наши колеги впоследствие получили престижни професорски позиции в елитни чуждестранни академични институции, които имат съществени заслуги за издигане на националния и международен академичен авторитет на съответния институт. Статутът на "асоцииран член" предполага запазване/осигуряване на работното място и достъпа до електронната поща и интернет-комуникациите през институтската компютърна мрежа, без други финансови ангажименти от страна на института.
      Вече няколко пенсионирани сътрудници на ИЯИЯЕ скоро след пенсионирането им бяха удостоени със статут на асоциирани членове. Съвсем не така обаче се развиха събитията за скоропостижно пенсионираната без предварително уведомление и само няколко месеца след навършване на пределната според Устава на БАН (§ 4 от Преходните и заключителни разпоредби) възраст за пенсиониране професор, доктор на физическите науки Светлана Пачева.
      Представените по-долу материали недвусмислено доказват, че проф. дфн С. Пачева удовлетворява със запас всички условия за получаване на статут на "асоцииран член" на ИЯИЯЕ и това е напълно убедително аргументирано в:

Официално предложение до Научния Съвет на ИЯИЯЕ от името на група от 8 старши сътрудници (професори и доценти), вкл. 4-ма члена на самия Научния Съвет

Това официално предложение фокусира върху:

(1) Научни достижения на проф. дфн С. Пачева допринасящи за международната разпознаваемост и авторитет на ИЯИЯЕ

      Общ брой публикации – 137; общ брой независими цитирания – 1270; Хирш-индекс – 20.
През последния 5-годишен период (2013-2018) има 30 публикации.

(2) Участие нa проф. дфн С. Пачева в ръководството на европейски проекти допринасящо за международната разпознаваемост и авторитет на ИЯИЯЕ

      Член на Управителните съвети на следните големи европейски научни мрежи по COST:
(а) COST Action MP1210 "The String Theory Universe" (2013-2017)
(б) COST Action MP1405 "The Quantum Structure of Spacetime (QSPACE)" (2015-2019)
(в) COST Action CA16104 "Gravitational waves, black holes and fundamental physics (GWniverse)" (2017-2021)

(3) Участие на проф. дфн С. Пачева в експертни органи в областта на науката и висшето образование

      Като член на Постоянната научно-експертна комисия по природни науки към Фонд „Научни изследвания“ в периода 2013-2016 проф. дфн С. Пачева активно защитава интересите и реномето на ИЯИЯЕ в случаите на основателни критични забележки по изпълнението на някои проекти на колективи от Института с директорско участие.

(4) Обществена дейност на проф. дфн С. Пачева в защита на науката и образованието

      Проф. дфн С. Пачева бе член на инициативния комитет публикувал голямата петиция за спасяване на БАН и българската наука по време на протестните движения 2010-2011 год., събрала близо 8000 подписа на международно известни учени от цял свят, вкл. 9 Нобелови лауреати и 6 лауреати на Филдсов медал.

      Развилите се около казуса на проф. дфн С. Пачева събития илюстрират за сетен път широк спектър от административни безобразия и произволи на екипа на директора на ИЯИЯЕ Д. Тонев, много от които са описани по-подробно в материалите публикувани на този сайт (по-специално тук и тук), в това число:

     (i) Систематически груби нарушения на Устава на БАН - § 4 от Преходните и заключителни разпоредби за пределната възраст за прекратяване на трудовите правоотношения на учените в БАН: чрез политиката за избирателно пенсиониране на «враговете», дръзнали да отправят критични забележки (като проф. дфн С. Пачева) и чрез купуване на лична лоялност с неограничено по възраст задържане на щат (НЕпенсиониране) на близкия на дирекцията «приятелски кръг». В последния влизат 17 хабилитирани сътрудници, надхвърлили с повече от 1 година пределната възраст по Устава на БАН, но които продължават да заемат академичните си длъжности "доцент" или "професор", като 9 от тях са членове на НС. Някои от тях за разлика от "наказателно" пенсионираната проф. дфн С. Пачева (с 30 публикации за последните 5 години) имат нищожна или нулева публикационна активност през последните няколко години.

     (ii) Тотална маргинализация и подчинение на Научния Съвет чрез оркестрирани избори осигурили мнозинство от послушни на ръководството членове. Конкретен свидетел на тези "операции" е главният понастоящем "враг" на екипа на директора Д. Тонев - член-кореспондент на БАН проф. дфн Емил Нисимов. Същият заедно с група други старши сътрудници вкл. проф. дфн С. Пачева, които изиграха решаваща роля с убедителната си покрепа за доц. Д. Тонев при избора му за директор на ИЯИЯЕ при първия му мандат, бяха временно допуснати до близкия на дирекцията «приятелски кръг» и като такива по принуда въвлечени в нечистите им "далавери". Но съвсем скоро обаче, след като подкрепиха доц. Д. Тонев при избора му за втори мандат и повече не му бяха нужни, незабавно бяха обявени за "вражески" елементи заради напълно легитимни и конструктивни критични забележки.

     (iii) Зложелателството на директора Д.Тонев срещу "вражеските" елементи вече достига гротескни измерения, в частност саботаж на международната дейност на последните чрез например умишлено протакане с много седмици и месеци на съвършено рутинни административни операции като подписи на командировъчни заповеди по международни и европейски проекти без никакви финансови ангажименти от ИЯИЯЕ, при което се губят резервации за самолетни билети и се провалят договорени дати за научни посещения при чуждестранните ни партньори. А главният "враг" член-кореспондент Емил Нисимов - един от тези, който фактически постави на директорския стол Д.Тонев през 2011 г. - е подложен на тотален бойкот.
     И досега очакваме някаква реакция от страна на Ръководството на БАН за дисциплиниране на самозабравилия се директор, позволяващ си безнаказано издевателско поведение срещу учени с по-висок от неговия академичен ранг!

     След всичко описано дотук едва ли е голям "сюрприз", че "правилно инструктираният" послушен в мнозинството си Научен Съвет на ИЯИЯЕ отказа да присъди статут на "асоцииран член" на проф. дфн С. Пачева - абсурдно скандално гротескно решение породено от болно директорско честолюбие и зложелателство, и срамно безпринципно колабораторство на уж сериозни учени от Научния Съвет на ИЯИЯЕ - възприето като шок от много голям брой съвестни колеги в ИЯИЯЕ, вкл. от отделни членове на самия Научен Съвет.


ДОКУМЕНТИ - ОБЩ ИНДЕКС

     

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor