Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy at 45

Home    |  Documents     |  Laboratory "Theory of Elementary Particles"   |   

 

ИЯИЯЕ-БАН на 45! НАКЪДЕ?

ДОКУМЕНТИ

(4) ОБСТРУКЦИИ СРЕЩУ КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ И УСПЕШНИ МЛАДИ УЧЕНИ

I. Казусът на д-р Кирил Христов

      (a) Доклад на чл.-кор. Емил Нисимов до Научния Съвет на ИЯИЯЕ с предложение за обявяване на конкурс за "доцент" с потенциален кандидат д-р Кирил Христов - носител на Националната награда "ПИТАГОР" за млади учени за 2017 год.

      (б) Професионална автобиография на д-р Кирил Христов (Окт. 2017)

      (в) Профил в Google Scholar на д-р Кирил Христов

      (г) Доклад с протест-възражение на чл.-кор. Емил Нисимов срещу решението на Директора и Научния Съвет на ИЯИЯЕ за игнориране на доклада му за обявяване на конкурс за "доцент" за д-р Кирил Христов
Заключение в протестния доклад: заявявам своето огорчение и протест срещу въпросното решение на НС, което намирам за скандално обидно и унижаващо достойнството на един изключително силен млад наш учен на европейско равнище, с когото с право ИЯИЯЕ-БАН би трябвало да се гордее!

      (е) Отворено писмо до председателя на Българската Академия на Науките
Отворено писмо до академик Юлиан Ревалски, председател на Българската Академия на Науките, от група световно известни български учени работещи в чужбина в подкрепа на д-р К. Христов

II. Казусът на д-р Веселин Филев

      (a) Доклад на чл.-кор. Емил Нисимов до директора на ИЯИЯЕ с предложение за назначаване на д-р Веселин Филев

      (б) Молба на д-р В. Филев до директора на ИЯИЯЕ за назначаване

      (в) Препоръчително писмо за д-р В. Филев от международно известния ирландски учен професор Denjoe O’Connor, зам.-директор на School of Theoretical Physics в световно известния Dublin Institute for Advanced Studies.

      Д-р Веселин Филев е изключително успешен млад учен на европейско равнище, преминал през няколко престижни пост-докторски позиции във водещи световни научни центрове, специалист в една от най-модерните области на съвременната теоретична физика, с високи наукометрични показатели - 36 публикации предимно в световните научни списания с висок импакт-фактор и около 700 независими цитирания засега. С други думи д-р В. Филев вече удовлетворява със запас изискванията в ИЯИЯЕ както за академичната длъжност "доцент", така и за научната степен "доктор на науките".

      Д-р В. Филев, по това време в чужбина, взема активно участие в борбата на академичната общност през 2010 год. за спиране на ликвидационния законопроект за БАН инспириран от бившия министерски тандем С. Дянков - С. Игнатов, в качеството си на един от най-активните пропагандирали и подписали отвореното писмо на 500 известни български учени работещи в чужбина. По-нататък през 2012 год. все още в чужбина д-р В. Филев е един и от 23-мата инициатори на петицията на младите български учени в чужбина "За да има наука в България", протестиращи срещу скандалната сесия-2012 на Фонд "Научни изследвания" при председателството на неговия Изпълнителен съвет от самопроизвелия се "анголски професор" (по-скоро - недоразумение за "професор") г-н Р. Гюров.

      И сега представете си как директорът доц. Димитър Тонев и зам.-директорът доц. Лъчезар Георгиев унизително издевателски посрещат д-р Веселин Филев при подаване на молбата му за назначение в ИЯИЯЕ, в Лаборатория "Теория на елементарните частици", със следните обидно провокационни реплики, с което и прогониха младия учен: "Вие защо смятате, че трябва да ви назначим?" и "Лабораторията "Теория на елементарните частици" вече е окомплектована!". Особено първата директорска реплика направо шокира със своята наглост и безочие имайки предвид, че самите господа директор и зам.-директор, когато са били на същата възраст като д-р В. Филев, са имали значително по-скромни научни достижения!!!

ДОКУМЕНТИ - ОБЩ ИНДЕКС

     

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor