Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy at 45

Home    |  Documents     |  Laboratory "Theory of Elementary Particles"   |   

 

ИЯИЯЕ-БАН на 45! НАКЪДЕ?

ДОКУМЕНТИ

(2) ОБСТРУКЦИИ И САБОТАЖ ОТ СТРАНА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ИЯИЯЕ-БАН СРЕЩУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНИ ПРОГРАМИ ПО ДОГОВОРИ С НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ФИНАНСИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ

(2а) Обструкции срещу изпълнението на Договори "ДФНИ Т02/6" и "ДН 18/1" с Фонд "Научни изследвания" в периода 2016-2018 год.

(2б) Обструкции срещу изпълнението на Договор "ДН 18/1" с Фонд "Научни изследвания" след избора на нов директор (март 2019 год.) - още по-безцеремонни и безнаказани саботажи

(2в) Саботаж на спечелен международен договор в конкурса на Фонд "Научни изследвания" по програми за двустранно сътрудничество България-Русия (септември 2019 год.) - заявление на чл.-кор. Валентина Петкова и чл.-кор. Емил Нисимов до Управителния Съвет на БАН

ДОКУМЕНТИ - ОБЩ ИНДЕКС

     

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor