Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy at 45

Home    |  Documents     |  Laboratory "Theory of Elementary Particles"   |   

 

ИЯИЯЕ-БАН на 45! НАКЪДЕ?

ДОКУМЕНТИ

НЕРЕДНОСТИТЕ В ИЯИЯЕ - ПРЕДМЕТ НА МЕДИЙНИ ДИСКУСИИ

(1) "ЗЛАТНИТЕ ДОКТОРАНТИ НА АЕЦ" - Димитър Събев в BODIL.BG, 19.04.2019

     "АЕЦ в края на 2011 г. се е съгласила да плати близо половин милион лева на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) за подготовката на шестима докторанти. Днес, повече от седем години по-късно, дисертация са защитили само двама от тях."
"АЕЦ „Козлодуй“ е платила за обучението на своите докторанти поне пет пъти по-скъпо от утвърдените цени в българското висше образование. При това става дума за задочни докторанти, които не получават стипендии."
"Тоест, разполагаме с доказателство за трансфер на публични средства от АЕЦ към ИЯИЯЕ, осъществен много над текущите пазарни цени и в размер, значително надвишаващ предполагаемия подкуп на бившата кметица на кв. „Младост“, за който тя беше осъдена на 20 години затвор."

(2) "ДЪЖД ОТ КАЛИНКИ УДАВИ ИНСТИТУТА ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" - Димитър Керанов в BODIL.BG, 18.12.2018

(3) "ОТЛЕЖАВАЩИЯТ ОТ НАЧАЛОТО НА 2016 Г. В БАН ЦИКЛОТРОН МОЖЕ ДА НЕ ЗАРАБОТИ И В СЛЕДВАЩИТЕ 4 ГОДИНИ" - Юлиана Колева във в-к "Дневник", 05.08.2018

     Този материал напълно подкрепя отстояваното от нас становище за авантюристичните директорски амбиции за метаморфоза на ИЯИЯЕ - международно разпознаваем и водещ национален център за фундаментални изследвания на предния фронт на световната наука в областта на теоретичната и математическа физика, физиката на елементарните частици и високите енергии, ядрената физика и ядрената енергетика - в бизнес-маркетингов агломерат с напълно НЕРЕАЛИСТИЧНАТА МАНИАКАЛНА ВИЗИЯ да го превърне в конкурентно-способна пазарно-печеливша наукоемка организация!

(4) "ЗАЩО ЗАЦИКЛИ ЦИКЛОТРОНЪТ" - Димитър Керанов в BODIL.BG, 22.03.2018

     От ЗАКЛЮЧЕНИЕТО:
"Въпреки демонстрираната от директора близост с властта, в ИЯИЯЕ са назрели тежки проблеми. Учените са подложени на репресии и недоволството им се сгъстява. Зациклилият „Национален циклотронен център“ е симптом за тежки проблеми, свързани с управленска немощ и кадрови грешки, вероятно и за нещо далеч по-лошо."

(5) "СЛУЖИТЕЛИ ОБВИНИХА ИНСТИТУТА ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА КЪМ БАН В ТРУДОВИ РЕПРЕСИИ" - БНР Хоризонт, 14.12.2017,

(6) "ОДИТНИТЕ ДОКЛАДИ НА ИНСТИТУТА ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КЪМ БАН КОНСТАТИРАТ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ" - БНР Хоризонт 27.02.2018

     Тематичен одитен доклад на Отдел "Вътрешен Одит" на БАН от 2014 год. - одитиран обект ИЯИЯЕ-БАН за 2013 год.

     Извадка от одитния доклад за ИЯИЯЕ от 2014 год.

     Повече извадки от одитния доклад за ИЯИЯЕ от 2014 год.

ДОКУМЕНТИ - ОБЩ ИНДЕКС

     

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor