Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy at 45

Home    |  Documents     |  Laboratory "Theory of Elementary Particles"   |   

 

ИЯИЯЕ-БАН на 45! НАКЪДЕ?

ДОКУМЕНТИ

НЕРЕДНОСТИТЕ В ИЯИЯЕ - ПРЕДМЕТ НА МЕДИЙНИ ДИСКУСИИ

(1) "ОТЛЕЖАВАЩИЯТ ОТ НАЧАЛОТО НА 2016 Г. В БАН ЦИКЛОТРОН МОЖЕ ДА НЕ ЗАРАБОТИ И В СЛЕДВАЩИТЕ 4 ГОДИНИ" - Юлиана Колева във в-к "Дневник", 05.08.2018

     Този материал напълно подкрепя отстояваното от нас становище за авантюристичните директорски амбиции за метаморфоза на ИЯИЯЕ - международно разпознаваем и водещ национален център за фундаментални изследвания на предния фронт на световната наука в областта на теоретичната и математическа физика, физиката на елементарните частици и високите енергии, ядрената физика и ядрената енергетика - в бизнес-маркетингов агломерат с напълно НЕРЕАЛИСТИЧНАТА МАНИАКАЛНА ВИЗИЯ да го превърне в конкурентно-способна пазарно-печеливша наукоемка организация!

(2) "ЗАЩО ЗАЦИКЛИ ЦИКЛОТРОНЪТ" - Димитър Керанов в BODIL.BG, 22.03.2018

     От ЗАКЛЮЧЕНИЕТО:
Въпреки демонстрираната от директора близост с властта, в ИЯИЯЕ са назрели тежки проблеми. Учените са подложени на репресии и недоволството им се сгъстява. Зациклилият „Национален циклотронен център“ е симптом за тежки проблеми, свързани с управленска немощ и кадрови грешки, вероятно и за нещо далеч по-лошо.

(3) "СЛУЖИТЕЛИ ОБВИНИХА ИНСТИТУТА ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА КЪМ БАН В ТРУДОВИ РЕПРЕСИИ" - БНР Хоризонт, 14.12.2017,

(4) "ОДИТНИТЕ ДОКЛАДИ НА ИНСТИТУТА ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КЪМ БАН КОНСТАТИРАТ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ" - БНР Хоризонт 27.02.2018

     Извадка от одитния доклад за ИЯИЯЕ от 2014 год.

ДОКУМЕНТИ - ОБЩ ИНДЕКС

     

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor