Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy at 45

Home    |  Documents     |  Laboratory "Theory of Elementary Particles"   |   

 

ИЯИЯЕ-БАН на 45! НАКЪДЕ?

ДОКУМЕНТИ

      ПОСЛЕДНИ РАЗВИТИЯ: НАКАЗАТЕЛНИ светкавични пенсионирания без предизвествия, и ИЗБИРАТЕЛНИ непенсионирания в нарушение на Устава на БАН


(1) ДОКЛАДИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАН и УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАН относно сериозни проблеми в управлението на ИЯИЯЕ-БАН

     ЗАЯВЛЕНИЕ ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАН с копие до СЪБРАНИЕТО НА АКАДЕМИЦИТЕ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ НА БАН (вх. № БАН 74-02-857 / 13.05.2019)

(2) ОБСТРУКЦИИ и САБОТАЖ от страна на ръководството на ИЯИЯЕ-БАН срещу изпълнението на работни програми по договори с национални и европейски финансиращи организации

(3) ВЪПРОСИ И КРИТИЧНИ ЗАБЕЛЕЖКИ към Ръководството и Научния съвет на ИЯИЯЕ-БАН

(4) СКАНДАЛ около конкурс за "професор"

(5) ПОРЕДЕН СКАНДАЛ - отказ на Ръководството и подчинения му Научен съвет на ИЯИЯЕ да изберат за асоцииран член на института заслужил скоропостижно "наказателно" пенсиониран дългогодишен старши сътрудник

(6) ОБСТРУКЦИИ срещу защити на дисертации за "доктор на науките"

(7) ОБСТРУКЦИИ срещу кариерното развитие на талантливи и успешни млади учени

(8) НЕРЕДНОСТИТЕ В ИЯИЯЕ - Одитен доклад на Отдел "Вътрешен Одит" на БАН

(9) НЕРЕДНОСТИТЕ В ИЯИЯЕ - предмет на МЕДИЙНИ дискусии

(10) НЕРЕДНОСТИТЕ В ИЯИЯЕ - открито писмо на синдикална секция "Подкрепа" до директора на ИЯИЯЕ за незабавна актуализация на възнагражденията

     

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor