Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy at 45

Home    |  Documents     |  Laboratory "Theory of Elementary Particles"   |   

 

ИЯИЯЕ-БАН на 45! НАКЪДЕ?

ДОКУМЕНТИ

(1) ДОКЛАДИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАН и УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАН относно сериозни проблеми в управлението на ИЯИЯЕ-БАН

(2) ВЪПРОСИ И КРИТИЧНИ ЗАБЕЛЕЖКИ към Ръководството и Научния съвет на ИЯИЯЕ-БАН

(3) СКАНДАЛ около конкурс за "професор"

(4) ОБСТРУКЦИИ срещу защити на дисертации за "доктор на науките"

(5) ОБСТРУКЦИИ срещу кариерното развитие на талантливи и успешни млади учени

(6) ОБСТРУКЦИИ срещу изпълнението на работни програми по договори с национални и европейски финансиращи организации

(7) НЕРЕДНОСТИТЕ В ИЯИЯЕ - Одитен доклад на Отдел "Вътрешен Одит" на БАН

(8) НЕРЕДНОСТИТЕ В ИЯИЯЕ - предмет на МЕДИЙНИ дискусии

(9) НЕРЕДНОСТИТЕ В ИЯИЯЕ - открито писмо на синдикална секция "Подкрепа" до директора на ИЯИЯЕ за незабавна актуализация на възнагражденията

     

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor