УЧЕНИ , УЧАСТВАЩИ В НАУЧНИТЕ ЕКИПИ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КЛАСИРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” В КОНКУРСНА СЕСИЯ 2012 г.


 1. доц. д-р Георгиев, Красимир Тодоров (ИИКТ – БАН) (ръководител)

 2. проф. дмн Маргенов, Светозар Димитров (ИИКТ – БАН)

 3. проф. дмн Андреев, Андрей Борисов (Технически университет, Габрово)

 4. доц. д-р Лирков, Иван Димов (ИИКТ – БАН)

 5. доц. д-р Рачева, Милена Радославова (Технически университет, Габрово

 6. гл. асист. д-р Бенчева, Гергана Иванова (ИИКТ – БАН)

 7. гл. асист. д-р Боянова, Петя Тодорова (ИИКТ – БАН)

 8. асист. д-р Добринкова, Нина Христова (ИИКТ – БАН)

 9. асист. Стойков, Станислав Димитров (ИИКТ – БАН)

 10. докторант Вутов, Явор Иванов (ИИКТ – БАН)

 11. докторант Костурски, Никола Иванов (ИИКТ – БАН)

 12. докторант Гълъбов, Михаил Николаев (ИИКТ – БАН)

 13. докторант Цанев, Георги Спасов (Технически университет – Габрово)

 14. Грозданова, Силвия Стоименова (ИИКТ – БАН)

 15. Dr. Petrova, Svetozara (University of Bielefeld, Germany)

 16. Prof. Dr. Iliev, Oleg (ITWM, Kaiserslautern, Germany)

 17. Prof. Dr. Arbenz, Peter (Institute of Computational Science, ETH, Zurich, Switzerland)

 18. Assoc. Prof. Dr. D’Ambra, Pasqua (ICAR, CNR, Naples, Italy)

 19. Dr. Murat Mangouglu (Middle East Technical University, Ankara, Turkey)

 20. Assoc. Prof. Dr. Neytcheva, Maya (Upsala University, Sweden)

 21. Liolios, Konstantinos, PhD student (Democritus University of Thrace, Xanthi, Greece)

 22. Prof. Dr. Alexandrov, Vassil (Barcelona Supercomputing Center, Spain)

 23. гл. асист. д-р Георгиев, Иван Георгиев (ИМ – БАН)

 24. асист. Лимбъри, Мария Димитрова (ИИКТ-БАН)

 25. Проф. д-р СТАТЕВА РУМЯНА ПЕТРОВА(ръководител)

 26. Проф. д-р Янков Драгомир Симеонов – ИИХ-БАН

 27. Доцент д-р Новаков Христо Петров - ИП-БАН

 28. Доцент д-р Милошев Стоян Милков – ХТМУ

 29. Гл. Асистент д-р Тонова Констанца Атанасова– ИИХ-БАН

 30. Гл. Асистент Галушко Анатолий Александров – ИИХ-БАН

 31. Асистент Янкова София Николова – ИИХ-БАН

 32. Асистент Илиева Биляна Илиева - ИИХ-БАН

 33. докторант Найденова Грета Пеева - ИИХ-БАН

 34. проф. д-р Куелю Жоао Аугусто Пиксао – ISEL, Лисабон, Португалия,

 35. химик Радева Радка Петрова - ИП-БАН

 36. докторант Плачкова –Петрова Десислава Георгиева - ХТМУ

 37. докторант Петрова Павлина Петрова - ХТМУ

 38. Prof. Yener, Meryem Esra - METU, Ankara TURKEY, консултант,

 39. Проф. д-р Филчев Андон Димитров, Декан на ФДМ София(ръководител)

 40. Проф. д-р Киселова-Янева Ангелина Илиева, ФДМ София

 41. Д-р Денчева-Гарова Мария Стоянова, дм,Гл. асистент във ФДМ София

 42. Д-р Кръстева- Панова,Ася Захариева, дм, гл. асистент във ФДМ София

 43. Д-р Цекова-Янева, Мариана Петрова, дм, хон. асистент във ФДМ София

 44. Д-р Йовчев, Димитър Тодоров, гл. асистент във ФДМ София

 45. Д-р Петков, Евгени Алексиев, СБАЛ поЛЧХ

 46. Д-р Панова, Добриана Георгиева, гл.асистент в катедра Вътрешни болести на МФ

 47. Д-р Бобева, Анелия Илиева,СБАЛ по ЛЧХ

 48. Д-р Деливерска-Александрова, Елица Александрова, асистент във ФДМ София

 49. Янева- Деливерска, Мариела Светославова, докоторант към БАН, Министерство направосъдието

 50. Гълъбов, Йордан Красимиров, студент във ФДМ София

 51. Гълъбов, Веселин Красимиров, студент във ФДМ София

 52. Д-р Мандажиева-Пепеланова Мариана Ангелова, ВМА(ръководител)

 53. Д-р Денчева-Гарова Мария Стоянова , дм , гл. асистент във ФДМ - София

 54. Д-р Георгиева Цветелина Георгиева , асистент във ФДМ - София

 55. Доц.д-р Болярова-Конова Теодора Николаева , дм -доцент въвФДМ - София

 56. Д-р Калчинов Васил Петров, асистент във ФДМ – София

 57. Китев Благовест Георгиев , студент във ФДМ - София

 58. Д-р Рубиев Мартин Петров, асистент във ФДМ София

 59. Д-р Мичева Гергана Петрова, специализант във ФДМ София

 60. Д-р Грозданова-Узунова Рая Георгиева, докторант във ФДМ София

 61. Василева Маргарита Константинова,студентka във ФДМ - София

 62. Д-р Чакалов Иван Емилов, асистент във ФДМ София

 63. Д-р Байракова Людмила Станиславова, докторант във ФДМ София(ръководител)

 64. Доц. Стоицова Стоянка Рангелова, Институт по Микробиология

 65. Доц. Димитрова Машенка Борисова, ИЕМПАМ-БАН

 66. ас. Алексиева - Стойчева Бистра Любомирова, ИЕМПАМ-БАН

 67. ас. Павлова Величка Гешкова, докторант, ИЕМПАМ-БАН

 68. ас. Паунова Цветелина Сашкова, докторант, Институт по Микробиология

 69. Георгиева Лилия Иванова, ИЕМПАМ-БАН

 70. доц. д-р Кенаров Пламен Димитров, Медицински университет, София, Медицински факултет, Катедра по Анестезиология и интензивно лечение(ръководител)

 71. проф д-р Митев Ваньо Иванов, д.б.н. МУ, София

 72. проф. д-р Даскалов Марин Пенков, д.м.н, МУ, София

 73. проф. д-р Георгиев Силви Любчов, д.м.МУ, София

 74. доц. д-р Чаръкчиев Димитър Добринов, д.м. МУ, София

 75. д-р Гоцев Румен Каменов , МУ, София

 76. докторант д-р Малинска Ваня Николова , МУ, София

 77. докторант д-р Илиева Паулина Йорданова, МУ, София

 78. судент, стажант-лекар Андонова Велислава Илиянова, МУ, София

 79. проф. Момчилова Борисова Албена, д.б.н. ИБФБМИ, БАН

 80. докторант Лупанова Теодора Василева ИБФБМИ, БАН

 81. докторант Георгиева Райна Иванова ИБФБМИ, БАН

 82. проф. Панков Румен Георгиев, д.б.н., СУ "Кл. Охридски " БФ

 83. асистент д-р Скробанска Ралица Бориславова,., СУ "Кл. Охридски " БФ

 84. Доц.д-р Стоичкова Татяна Никифорова, Югозападен университет, Благоевград

 85. Доц.д-р Спасова Йоана БАН - Институт за изследване на изкуството

 86. Гюзелева Адриана Николова, студент НБУ

 87. Деница Соколова, магистрант, НБУ

 88. Проф. д.н. Кристиян Банков, НБУ-Зам.ректор

 89. Д-р Лилия Старева, Фондация "Детето и фолклора"

 90. Доц.д-р Боян Добрев, НХА

 91. Доц.д-р- Григориева Елена, Тартуски университет, Естония

 92. Д-р Боева Елизавета Пламенова, НБУ, млад учен

 93. гл. асистент, дм, Велинов Цветан Борисов, НЦЗПБ, Завеждащ Национална Референтна Лаборатория по “Контрол и Мониториране на Антибиотичната Резистентност”(ръководител)

 94. проф., дмн, д-р Кантарджиев Тодор Веселов, "НЦЗПБ"- София

 95. гл.ас. д-р Бряскова Райна Георгиева, ХТМУ - София

 96. Докторант, Пенчева Даниела Василева, "Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД - София

 97. Докторант, Илиев Мартин Илков, "Бул Био -НЦЗПБ" ЕООД - София

 98. проф. дн Митов Иван Георгиев, ИК-БАН(ръководител)

 99. доц. д-р Елияс Александър Елияс, ИК-БАН

 100. доц. д-р Идакиев Васко Данаилов, ИК-БАН

 101. доц. д-р Генчева Люба Илиева, ИК-БАН

 102. доц. д-р Кадинов Георги Борисов, ИК-БАН

 103. доц. д-р Костова Нина Георгиева, ИК-БАН

 104. доц. д-р Панева Даниела Георгиева, ИК-БАН

 105. доц. д-р Табакова Татяна Тодорова, ИК-БАН

 106. доц. д-р Тенчев Красимир Константинов, ИК-БАН

 107. доц. д-р Тодорова Силвия Живова, ИК-БАН

 108. доц. д-р Черкезова-Желева Зара Петкова, ИК-БАН

 109. гл. ас. д-р Велинов Николай Иванов, ИК-БАН

 110. гл. ас. д-р Захариева Катерина Любомирова, ИК-БАН

 111. гл. ас. д-р Иванов Иван Богоев, ИК-БАН

 112. гл. ас. д-р Колев Христо Господинов, ИК-БАН

 113. гл. ас. д-р Петрова-Щерева Петя Цветанова, ИК-БАН

 114. гл. ас. д-р Шопска Мая Георгиева, ИК-БАН

 115. гл. ас. Kунев Борис Ненов, ИК-БАН

 116. докторант Йорданова Илияна Димитрова, ИК-БАН

 117. докторант Колева Кремена Василева, ИК-БАН

 118. проф. дн. Христова Таня Стоянова, ИОХЦФ-БАН

 119. доц. д-р Мавродинова Веселина Петрова, ИОХЦФ-БАН

 120. гл. ас. д-р Димитров Момчил Димитров, ИОХЦФ-БАН

 121. химик Генова Изабела Георгиева, ИОХЦФ-БАН

 122. химик Кузманова Христина Илиева, ИОХЦФ-БАН

 123. докторант Исса Глория Саид, ИОХЦФ-БАН

 124. проф. дн Петров Нарцислав Величков, ИОХЦФ-БАН

 125. доц. д-р Будинова-Петрова Теменужка Крумова, ИОХЦФ-БАН

 126. доц. д-р Стефанова-Петрова Мая Дачкова, ИОХЦФ-БАН

 127. доц. д-р Маринов Стефан Пенчев, ИОХЦФ-БАН

 128. гл. ас. д-р Цинцарски Бойко Георгиев, ИОХЦФ-БАН

 129. гл. ас. д-р Петрова Биляна Нарциславова, ИОХЦФ-БАН

 130. докторант Гонсалвеш-Мусакова Ления, ИОХЦФ-БАН

 131. доц. д-р Миланова Мария Милинова, СУ "Св. Кл. Охридски"

 132. гл. ас. д-р Захариева Йоана Цветанова, СУ "Св. Кл. Охридски"

 133. д-р Кралчевска Радина Петрова

 134. магистър Цветков Мартин Петров, СУ "Св. Кл. Охридски"

 135. студент Калчевски Добромир Антонов, СУ "Св. Кл. Охридски"

 136. проф. д-р Чолаков Георги Стефанов, ХТМУ-София

 137. доц. д-р Узунова Снежанка Александрова, ХТМУ-София

 138. доц. д-р Николов Радостин Николов, ХТМУ-София

 139. гл. ас. д-р Тотева Весислава Бориславова, ХТМУ-София

 140. доц. д-р Христоскова Стоянка Георгиева, ПУ "П. Хилендарски"

 141. доц. д-р Боянов Боян Симеонов, ПУ "П. Хилендарски"

 142. доц. д-р Стоянова Мария Костадинова, ПУ "П. Хилендарски"

 143. докторант Славова Ива Александрова, ПУ "П. Хилендарски"

 144. докторант Пелтеков Александър Бисеров, ПУ "П. Хилендарски"

 145. проф. дхн Кожухаров Владимир Стоянов, ХТМУ-София, консултан

 146. доц дм Стоянова, Вили, Кръстева, Медицински Университет Пловдив(ръководител)

 147. проф. дмн Иванов, Иван, Стефанов, Медицински Университет Пловдив

 148. д-р Попов, Николай, Тодоров, Медицински Университет Пловдив

 149. ас. д-р Въчев, Тихомир, Илиев, Пловдивски университет

 150. д-р Йорданова, Ралица, Велинова, Медицински Университет Пловдив

 151. псих Тимова, Елена, Ангелова, Мед център "Юник" гр. Пловдив

 152. д-р Караславова-Доброджалийска Емилия Георгиева дм, Пловдивски Университет

 153. маг биолог Линев, Александър, Йорданов, МУ Пловдив

 154. Анелия Петкова – клиничен психолог, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив - консултант

 155. Антоанета Георгиева – гл. асистент в Катедра по специална педагогика и

 156. логопедия, СУ „Климент Охридски” – консултант

 157. проф. д.и.н. Людмила Дончева-Петкова(ръководител)

 158. гл. ас. д-р Даскалов, Методи Манчев, НАИМ - БАН

 159. доц. д-р Нинов Лазар Костов НАИМ - БАН

 160. гл. ас. д-р Русева Виктория Светомирова Институт по експериментална морфология

 161. и антропология с музей - БАН

 162. гл. ас. д-р Аврамова (Костадинова) Мария Андреева Национален институт по

 163. геофизика, геодезия и география - БАН

 164. инж. д-р Тонков Никола Христов НАИМ - БАН

 165. д-р Христова-Пенкова Мария Грозданова

 166. д-р Грозданова Галина Стефанова РИМ - гр. Кюстендил

 167. Лалов Чавдар Бориславов, докторант НАИМ - БАН

 168. Славова Иванка Тодорова, докторант СУ "Св. Климент Охридски"

 169. инж. Каменаров Атанас Рашков

 170. Д-р Крумов Александър Димитров - ИМикБ-БАН(ръководител)

 171. Доц. д-р Симеонов Иван Симеонов - ИМикБ-БАН

 172. Доц. д-р Денчев Денчо Димитров - ИМикБ-БАН

 173. Доц. д-р Гълъбова Данка Николова - ИМикБ-БАН

 174. Проф. дбн Ангелова Мария Богомилова - ИМикБ-БАН

 175. Гл. aс. д-р Чорукова Елена Йорданова - ИМикБ-БАН

 176. Aс. Калчев Бойко Любомиров - ИМикБ-БАН

 177. Aс. Хубенов Венелин Нейчев - ИМикБ-БАН

 178. Михайлова Снежанка Николаева - ИМикБ-БАН

 179. Гл. ас. Сотирова Анна Василева - ИМикБ-БАН

 180. Aс. Митева-Сталева Жени Георгиева - ИМикБ-БАН

 181. Проф. дбн Петков Георги Димов - ИФРГ-БАН

 182. Гл. aс. д-р Пиларски Пламен Стойнев - ИФРГ-БАН

 183. Гл. aс. д-р Илиев Иван Илиев - ИФРГ-БАН

 184. Ас. Гъчева Гергана Валериева - ИФРГ-БАН

 185. Драганова Петя Христова - ИФРГ-БАН

 186. Александров Светослав Димитров - ИФРГ-БАН

 187. Лазаркевич Ирина Вадим - ИМикБ-БАН

 188. Доц. д-р Богоев Валентин Мирчев - БФ-СУ

 189. Доц. д-р Димов Светослав Георгиев - БФ-СУ

 190. Ас. Цекова Ралица Венелинова - БФ-СУ

 191. Проф.д-р Диоп Сет- консултант - LSS,CNRS-Supelec-Univ.Paris Sud

 192. Проф.д-р Елисашвили Владимир - консултант - ИББ-Тбилиси,Грузия

 193. Доц. д-р Каракашев Димитър Б. - консултант - ДТУ - Люнгби, Дания

 194. доц. д-р Божинов, Божин Максимов, Аграрен университет-Пловдив(ръководител)

 195. проф. дтн Павлов, Атанас Иванов, Институт по микробиология - БАН

 196. проф. д-р Певичарова, Галина Тодорова, ИЗК "Марица"

 197. доц. д-р Василев, Димитър Иванов, АгроБиоИнститут

 198. доц. д-р Тодоровска, Елена Георгиева, АгроБиоИнститут

 199. гл. ас. д-р Ганева, Даниела Ганева, ИЗК "Марица"

 200. гл. ас. д-р Грозева-Тилева, Станислава Йорданова, ИЗК

 201. ас. д-р Иванов, Иван Георгиев, Институт по микробиология - БАН

 202. експ. д-р Абумхади, Набил Моса, АгроБиоИнститут

 203. ас. Иванова, Биляна Сергеева, Аграрен университет-Пловдив

 204. докторант Асенов, Борислав, АгроБиоИнститут

 205. специалист Генова, Елка Василева, Институт по микробиология - БАН

 206. проф. дсн Данаилов, Живко Петров, ИГ, консултант

 207. професор, дбн, Ивановска Нина Димитрова, Институт по микробиология, БАН(ръководител)

 208. доц. д-р Димитрова Петя , член на колектива

 209. доц. д-р Данова Светла

 210. доц. д-р Филипов Стефан

 211. докторант Миланова Виктория

 212. докторант Гюрковска Валерия

 213. докторант Тропчева Росица

 214. асистент Беленска Людмила

 215. асистент Костова Надежда

 216. доц. д-р Боянов, Любен Кирилов, ИИКТ-БАН(ръководител)

 217. доц. д-р Минчев, Златогор Борисов, ИИКТ-БАН

 218. гл. ас. Димитров, Владимир Георгиев, ИИКТ-БАН

 219. ас. Паунова, Елена Николаева, ИИКТ-БАН

 220. маг. Димитров, Станислав Димитров, ИИКТ-БАН

 221. маг. Иванов, Владимир Николаев, ИИКТ-БАН

 222. маг. Тулечка, Милена Кирилова, ВМА

 223. гл. ас. Келеведжиев, Емил Стойков, ИМИ-БАН

 224. доц. д-р Апостолов, Петър Стоянов, ВУ КТП

 225. доц. д-р Кръстев, Георги Николов, ВУ КТП

 226. гл. ас. д-р Стефанов, Алексей Костадинов, ВУ КТП

 227. д-р Харлов, Бойко Христов, ВУ КТП

 228. гл. ас. Ангелова, Гергана Ангелова, ВУ КТП

 229. гл. ас. Петров, Веселин Николов, ВУ КТП

 230. маг. Георгиев, Стилиян Йорданов, ВИСЕНСИ ООД

 231. д-р Колев, Христо Господинов, ВИСЕНСИ ООД

 232. инж. Георгиев, Бойко Йорданов, ВИСЕНСИ ООД

 233. гл. ас. д-р Маринова Петя Емилова, ПУ „Паисий Хилендарски”(ръководител)

 234. гл. ас. д-р Маринов, Марин Нейков, Аграрен университет - Пловдив

 235. гл. ас. д-р Ахмедова, Анифе Исмаилова, СУ „Св. Климент Охридски”

 236. доц. д-р Пенчев, Пламен Николов, ПУ „Паисий Хилендарски”

 237. доц. д-р Стоянов, Нейко Маринов, Филиал-Разград към РУ ”А. Кънчев”

 238. доц. д-р Лекова, Ваня Димитрова, ПУ „Паисий Хилендарски”

 239. доц. д-р Панчева-Кадрева Ивайла Недялкова, СУ „Св. Климент Охридски”

 240. ас. Казакова, Мария Христова, Медицински Университет-Пловдив

 241. ас. Феодорова, Яна Николаева, Медицински Университет-Пловдив

 242. ас. д-р Рачева, Петя Василева, Медицински Университет-Пловдив

 243. докторант, Стойнова, Кирила Трифонова, ПУ „Паисий Хилендарски”

 244. докторант, Колев, Христо Николаев , СУ „Св. Климент Охридски”

 245. студент, Илиева, Десислава Симеонова, ПУ „Паисий Хилендарски

 246. Гл. ас. д-р Берберова Ралица Миткова, Нов български университет, департамент

 247. „Науки за Земята и околната среда”, Лаборатория по природни бедствия и рискове(ръководител)

 248. Гл. ас. д-р Петров Георги Костадинов, Нов български университет, департамент„Телекомуникации”

 249. Гл. ас. д-р Ласков Ласко Маринов, Нов български университет, департамент„Информатика”

 250. Гл. ас. д-р Хаджиева Ваня Иванова, Нов български университет, департамент„Бизнесадминистрация”

 251. Гл. ас. д-р Карлова-Сергиева Весела Ангелова, Технически университет – София,

 252. Факултет „Автоматика”, катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства”

 253. доц. д-р, Байчева, Цонка, Стефанова, Институт по математика и информатика, БАН(ръководител)

 254. проф. дмн Бойваленков, Петър, Георгиев, ИМИ, БАН

 255. доц. д-р Колев, Емил, Миланов, ИМИ, БАН

 256. д-р Железова, Стела, Димитрова, ИМИ, БАН

 257. д-р Ангелова, Весела, Ангелова, ИМИ, БАН

 258. доц. д-р Борисов, Юри, Любчов, ИМИ, БАН

 259. проф. дмн Буюклиев, Илия, Георгиев, ИМИ, БАН

 260. ас., докторант Монев, Венелин, Симеонов, ВТУ

 261. докторант Джумалиева-Стоева, Мария, Стефанова, ИМИ, БАН

 262. ас. докторант Ангелов, Иван, Андреев, ВСУ

 263. д-р Николов, Николай, Русев, ДАНС

 264. Иванов, Георги, Велков, ДАНС

 265. Дъчева, Виолета, Андреева, ДАНС

 266. Китов, Цветан, Петров, ДАНС

 267. доц. д-р, Топалова, Светлана, Тодорова, ИМИ, БАН

 268. доцент, доктор, Тупарова, Даниела Иванова(ръководител)

 269. проф. д-р Гюдженов, Илия Димитров, ЮЗУ "Неофит Рилски"

 270. проф. д-р Ескенази, Аврам Моис, ИМИ БАН

 271. доц. д-р Тупаров, Георги Теохаров, ЮЗУ "Неофит Рилски"

 272. хон.ас. Костадинова, Христина Александрова, ЮЗУ "Неофит Рилски"

 273. ас. Петров, Филип Петров, ТУ-София, докторант в ЮЗУ "Неофит Рилски"

 274. доц. д-р Асенова, Петя Иванова, Нов Български Университет

 275. гл.ас. д-р Ласков, Ласко Маринов, Нов Български Университет

 276. д-р Райкова, Марияна Цветанова, „Уебфактори“ ЕООД, София

 277. проф. д-р Теодосиева - Георгиева, Маргарита Стефанова, РУ "Ангел Кънчев"

 278. гл.ас. д-р Войноховска, Валентина Николаева, РУ "Ангел Кънчев"

 279. гл.ас. Горанова, Евгения Денева, РУ "Ангел Кънчев", филиал Силистра

 280. ас. Цанков, Светлозар Стефанов, РУ "Ангел Кънчев"

 281. assoc.prof. PhD, Rugelj, Jože, University of Ljubljana, Slovenia, консултант

 282. ass.prof. PhD, Šerbec, Irena Nančovska, University of Ljubljana, Slovenia, консултант

 283. assoc.prof., Brodahl, Cornelia, University of Agder, Norway, консултант

 284. Проф. д-р Ламбов Николай Георгиев, Фармацевтичен факултет при МУ-София(ръководител)

 285. Доц. д-р Йончева Красимира Павлова, Фармацевтичен Факултет при МУ-София

 286. Доц. д-р Константинов Спиро Михайлов, Фармацевтичен Факултет при МУ-София

 287. Гл. ас. д-р Момекова Деница Богомилова, Фармацевтичен Факултет при МУ-София

 288. Докторант Дракалска Елена Диме, Фармацевтичен Факултет при МУ-София

 289. Студент Василева Светлана Пламенова, Фармацевтичен Факултет при МУ-София

 290. Студент Гочев Михаил Николаев, Фармацевтичен Факултет при МУ-София

 291. Студент Димчев Иван Стоянов, Фармацевтичен Факултет при МУ-София

 292. Проф. дхн Рангелов Станислав Милетиев, Институт по полимери, БАН

 293. Доц. д-р Петров Петър Димитров, Институт по полимери, БАН

 294. Гл. ас. д-р Будурова Десислава Стоянова, Институт по полимери, БАН

 295. Гл. ас. д-р Пенчев Христо Пенчев, Институт по полимери, БАН

 296. Гл. ас. д-р Ганчева Валерия Борисова, Институт по полимери, БАН

 297. Гл. ас. д-р Халаджова Еми Радославова, Институт по полимери, БАН

 298. Ас. Георгиев Георги Любомиров, Институт по полимери, БАН

 299. Ас. Пенева-Стоянова Яна Георгиева, Институт по полимери, БАН

 300. Докторант Бакърджиев Павел Борисов, Институт по полимери, БАН

 301. Химик Стойнева Веселина Валериева, Институт по полимери, БАН

 302. Доц. д-р Тодорова Таня Йорданова, УНИБИТ(ръководител)

 303. Проф. дфн Янкова Иванка Василева – УНИБИТ

 304. Проф. д-р Петева Ирена Йорданова – УНИБИТ

 305. Доц. д-р Неделчева Божанка Георгиева – УНСС

 306. Проф. д-р Хорват Александра – Загребски у-т

 307. Проф. д-р Курбаноглу Серап Сабрие – Хасеттепе у-т в Анкара

 308. Гл. ас. д-р Велев, Венцислав Иванов – УНИБИТ

 309. Гл. ас. д-р Василева Румелина Илиева - УНИБИТ

 310. Гл. ас. д-р Станчева Силвия Станчева – УНИБИТ

 311. Гл. ас. д-р Попова, Пламена Петрова – УНИБИТ

 312. Докторант Цветкова Елисавета Димитрова - УНИБИТ

 313. Докторант Нушева Камелия Миткова - УНИБИТ

 314. Докторант Асенова Ася Любенова - УНИБИТ

 315. Гл. ас. д-р Тренчева Тереза Стоянова - УНИБИТ

 316. Проф. д-р Милтенов Пламен Тодоров – консултант, St. Cloud State University, U

 317. доц. д-р Джамбазов Балик Маломиров, ПУ, катедра по биология на развитието(ръководител)

 318. проф. дбн Иванова Искра Витанова, СУ, катедра по микробиология

 319. проф. дбн Момчилова Албена Борисова, И-т по биофизика и мед. инженерство, БАН

 320. проф. дбн Ангелова Мария Богомилова, И-т по микробиология, БАН

 321. доц. д-р Илиев Илия Николов, ПУ, катедра по биохимия и микробиология

 322. доц. д-р Мончева Пенка Ангелова, СУ, катедра по микробиология

 323. доц. д-р Станева, Галя Марчева - Институт по биофизика и мед. инженерство, БАН

 324. доц. д-р Серкеджиева Юлия Пенчева, И-т по микробиология, БАН

 325. гл. ас. д-р Василева Тонка Атанасова, ПУ, катедра по биохимия и микробиология

 326. гл. ас. д-р Бозов Петко Иванов, ПУ, катедра по биохимия и микробиология

 327. ас. д-р Бацалова Цветелина Георгиева, ПУ, катедра по биология на развитието

 328. Докторант Мандаджиева Таня Николова, СУ, катедра по микробиология

 329. Докторант Биволарски Веселин Петров, ПУ, катедра по биохимия и микробиология

 330. Докторант Желева Пламена Миткова, ПУ, катедра по биохимия и микробиология

 331. Докторант Ананиева Мария Павлова - СУ, катедра по микробиология

 332. Биолог Чипева Валентина Александрова - СУ, катедра по микробиология

 333. Докторант Енчева Марта Никифорова, СУ, катедра микробилогия

 334. Докторант Колева Здравка Веселинова, СУ, катедра по микробиология

 335. Д-р Шолева Здравка Валентинова - Аквахим АД

 336. Д-р Рашева Таня Василева - Аквахим АД

 337. Биолог Ценова Маргарита Христова - СУ, катедра по микробиология

 338. Докторант Лупанова Теодора Василева - ИБФБМИ - БАН

 339. Prof. Jean-Marc Chobert - INRA, Nant, France

 340. Prof. Thomas Haertle - INRA, Nant, France

 341. Академик Куманов Камен Стефанов, ИБФБМИ - БАН(ръководител)

 342. Проф. Момчилова Албена Борисова, д.б.н., ИБФБМИ - БАН

 343. Проф. Панков Румен Георгиев, д.б.н., СУ „Кл. Охридски”, БФ

 344. Доц. Станева Галя Марчева, д-р, ИБФБМИ - БАН

 345. Асистент Скробанска Ралица Бориславова, д- р, „СУ Кл. Охридски”, БФ

 346. Специалист Марковска Таня Тодорова, ИБФБМИ - БАН

 347. Докторант Лупанова Теодора Василева, ИБФБМИ - БАН

 348. Докторант Георгиева Райна Иванова, ИБФБМИ - БАН

 349. Докторант Евангелатов Александър Викторов, СУ „Кл. Охридски”, БФ

 350. Проф. Николова- Каракашян Мариана Николова, У-т Кентъки, САЩ

 351. проф. д.ик.н. Денчев Стоян Георгиев - УНИБИТ(ръководител)

 352. доц. д-р Василева-Вълчева София Илиева - УНИБИТ

 353. проф. дин Фол Валерия Николова - УНИБИТ

 354. доц. д-р Стоянов Божидар Димитров - НИМ

 355. доц. д-р Върбанова Лизбет Любенова - УНИБИТ

 356. докторант ас. Бояджиев Добри Атанасов - УНИБИТ

 357. докторант ас. Стоянова Диана Манолова - УНИБИТ

 358. докторант Константинов Олег Димитров - УНИБИТ

 359. магистър Иванова Веселина Иванова - НИМ

 360. Нинова Ливия Юлиянова - студент УНИБИТ

 361. асистент, д-р Чакалова, Любомира Владимирова, ИМБ - БАН(ръководител)

 362. доцент, д-р Господинов, Анастас Георгиев, ИМБ - БАН

 363. професор, д-р на науките, Аначкова, Бойка Борисова, ИМБ - БАН

 364. биолог, Христова, Росица Христова, ИМБ - БАН

 365. биолог, Янакиева, Искра Константинова, ИМБ - БАН

 366. биолог, Пейчева, Михаела Тодорова, ИМБ - БАН

 367. д-р Фрейзър, Питър, Институт Бейбрахам, Кеймбридж

 368. д-р Чакъров, Стоян Александров, НТО ООД

 369. д-р Петкова, Румена Димитрова, НТО ООД

 370. д-р Роева, Ивана Георгиева

 371. Проф., доктор, Колев, Васил, Николов, Институт по невробиология при БАН(ръководител)

 372. Проф., доктор, Йорданова-Кирова, Юлияна, Йорданова, Институт по невробиологияпри БАН

 373. Доц., доктор, Киров, Румен, Киров, Институт по невробиология при БАН

 374. Доц., доктор, Чакъров, Вихрен, Емануилов, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

 375. Гл. ас., доктор, Караджова, Мариета, Константинова, Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

 376. Гл. ас., Нанова, Пламенка, Христова, Институт по невробиология при БАН

 377. Гл. ас., доктор, Добрева, Татяна, Димитрова, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

 378. биолог, Ходжев, Йордан, Красимиров, Институт по невробиология при БАН

 379. докторант, Ходжева, Миглена, Руменова, Институт по невробиология при БАН

 380. студент, Душков, Владимир, Илич, СУ "Св. Кл. Охридски"

 381. Prof. Dr. med. Michael Falkenstein, Leibniz Research Centre for Working Environment and

 382. Human Factors, Dortmund, Germany (консултант)

 383. техн. помощник, Лямова, Лора, Александрова, Институт по невробиология при БAH

 384. Доц. д-р Танева, Албена Георгиева (ръководител)

 385. Месторабота: Катедра "Публична администрация", Философски факултет,

 386. Софийски университет "Свети Климент Охридски"

 387. доц. д-р Стоянов, Лъчезар Стоянов

 388. Месторабота: Ръководител на Департамента "История" в Нов български университет

 389. проф. доктор на политологическите науки, доктор по социология Танев, Тодор Александров Месторабота: катедра "Публична администрация", Философски факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски", директор на Център за еврейски изследвания към Софийския университет

 390. д-р Инджов, Иво Стефанов Месторабота: Катедра "Политология", Философски факултет, Софийски университет "Свети Климент Охридски", ръководител на изследователски проект на медиите при Института за модерна политика

 391. асистент, Кръстева Здравка Владимирова Месторабота: Катедра по наказателноправни науки, Юридически факултет, Софийки университет "Св. Климент Охридски", ръководител на Лаборатория по криминалистика и съдебни експертизи към Софийския университет, програмен директор в Института за модерна полити

 392. д-р Биджерано, Морис Джеки Месторабота: Walden Unicersity, USA

 393. главен асистент Йорданов, Емил Георгиев Месторабота: Катедра "Политология", Философски факултет, Софийски университет "Свети Климент Охридски", член на Управителния съвет на Института за модерна политика

 394. главен асистент, Манолова, Мирослава Борисова Месторабота: Катедра по наказателноправни науки, Юридически факултет, Софийки университет "Св. Климент Охридски", съветник в Дирекция "Правна и законодателна дейност" на Народното събрание

 395. главен асистент, д-р, Калфова, Елена Ангелова Месторабота: катедра "Публична администрация", Философски факултет, Софийски университет

 396. научен сътрудник I степен, Джераси, Роберто Шалом Месторабота: American Jewish Joint Distribution Commettee (JDC), Централен израелтянски духовен съвет

 397. главен асистент, д-р Шалафов, Ивайло Красимиров Месторабота: Катедра "Историческо и систематическо богословие" , Богословски факултет, Софийски университет "Свети Климент Охридски"

 398. Цеков, Борислав Бориславов Месторабота: председател на Управителния съвет на Института за модерна политика, президент за България на Световната асоциация на юристите

 399. асистент, редовен докторант, Гюдуров, Димитър Йорданов Месторабота: Департамент "История", Нов български университет

 400. редовен докторант, Петров, Симеон Атанасов Месторабота: катедра "Публична администрация", Философски факултет, Софийски университет

 401. Николова, Смилена Николаева Месторабота: член на Управителния съвет и младши изследовател в Института за модерна политика

 402. задочен докторант, Атанасов, Христо Венциславов Месторабота: катедра "Публична администрация", Философски факултет, Софийски университет и Омбудсмана на Република България

 403. Георгиев, Димитър Пламенов Месторабота: изследовател в американския научен център - Институт Аспен, Вашингтон, САЩ; изследовател в Университета Джорджтаун, САЩ, съветник в Американска търговска камара

 404. Доц. д-р Димитрова-Уилис Елка Ивелинова – Институт за литература - БАН(ръководител)

 405. Доц. д-р Ватова Пенка Трифонова – Институт за литература, БАН

 406. Доц. д-р Трайкова Елка Савова – Институт за литература, БАН

 407. Доц. дфн Сугарев Едвин Стефанов – департамент Нова българистика, НБУ

 408. Ас. докторант Стоянова Надежда Ангелова – СУ „Св. Кл. Охридски”

 409. Лит.сътр. д-р Ташев Андрей Христов – Институт за литература – БАН

 410. Докторант Данова-Сабоурин Сирма Симеонова – СУ „Св. Кл. Охридски”

 411. доц. д-р Маринов, Пенчо Генов - ИИКТ-БАН(ръководител)

 412. доц. д-р Фиданова, Стефка Стоянова - ИИКТ-БАН

 413. д-р Добринкова, Нина Христова - ИИКТ-БАН

 414. докторант, Атанасова, Вася Красимирова - ИИКТ-БАН

 415. проф. дтн дмн, Атанасов, Красимир Тодоров - ИБФБМИ-БАН

 416. доц. д-р, Илкова, Таня Симеонова - ИБФБМИ-БАН

 417. докторант, Андонов, Велин Стоянов - ИБФБМИ-БАН

 418. докторант, Хаджистойков, Петър Петров - ИБФБМИ-БАН

 419. докторант, Маринов, Евгений Иванов - ИБФБМИ-БАН

 420. докторант, Василев, Петър Младенов - ИБФБМИ-БАН

 421. доц. д-р, Велизарова, Емилия Георгиева - ИГ-БАН

 422. доц. д-р, Вълчев, Иво Владимиров - ИГ-БАН

 423. д-р, Станкова, Татяна Василева - ИГ-БАН

 424. д-р, Глушкова, Мария Христова - ИГ-БАН

 425. ас. Цекова, Петя Богомилова - ИГ-БАН

 426. докторант, Петрин, Стойко Александров - ИГ-БАН

 427. доц. д-р, Сотиров, Сотир Николов - БУ "А. Златаров"

 428. доц. д-р, Сотирова, Евдокия Николаева - БУ "А. Златаров"

 429. д-р, Вардева, Ивелина Миткова - БУ "А. Златаров"

 430. ас. Бурева, Веселина, Кунчева - БУ "А. Златаров

 431. д-р Стоян Александров Чакъров, "Научно-технологично обслужване" ООД(ръководител)

 432. д-р Петкова Румена Димитрова, „Научно-технологично обслужване” ООД

 433. Маг. Челенкова Павлина Йорданова, „Научно-технологично обслужване” ООД

 434. д-р Роева Ивана Георгиева, „Научно-технологично обслужване” ООД

 435. Димитрова Божана Друмева, „Научно-технологично обслужване” ООД

 436. доц. Господинов Анастас Георгиев, Институт по молекулярна биология - БАН

 437. проф. Желев Николай Желев – Университет Абърти, Дънди, Великобритания

 438. Проф. Панков Румен Георгиев, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

 439. Магистрант Чичева Златина Костадинова, СУ „Св. Климент Охридски”

 440. доц. Петрова Светла Димитрова, СУ "Св. Климент Охридски"

 441. Маг. Арабаджиев Борислав Емилов, "Научно-технологично обслужване" ООД

 442. д-р Чакалова Любомира Владимирова - ИМБ- БАН

 443. гл. ас. д-р Дакова, Иванка Григорова(ръководител)

 444. Караджова Ирина Богданова

 445. Цанова Пенка Василева

 446. Караджов Методи Георгиев

 447. Младенова Елисавета Красимирова

 448. Йорданова Таня Василева

 449. Стоянова Екатерина Венциславова

 450. Даков Валери Атанасов

 451. Коцева Боряна Георгиева

 452. Димитрова Людмила Павловна

 453. Чипанова Росица Владимирова

 454. Стойнева Майа Петрова

 455. Павлова Вера Цветанова

 456. Георгиева Весела Иванова

 457. Братанова-Петкова Златка Христова

 458. доц. д-р Гюлева-Пантова, Веселка Атанасова(ръководител)

 459. Проф. д-р Ненкова Санчи Константинова, ХТМУ – София

 460. Проф. д-р Гарванска Светла Маринова, ИПАЗР "Н.Пушкаров" - ССА

 461. Доц. д-р Иванов Божидар Антонов, Институт по аграрна икономика - ССА

 462. Доц. д-р Цветкова Николина Пенкова, Лесотехнически Университет

 463. Доц. д-р Вълчев Иво Владимиров, ХТМУ – София

 464. Доц. д-р Митова-Трифонова Тотка Тодорова, ИПАЗР "Н.Пушкаров" - ССА

 465. Доц. д-р Велизарова Емилия Георгиева, Институт за гората - БАН

 466. Доц. д-р Цветков Ивайло Недялков, Институт за гората - БАН

 467. Доц. д-р Попов Емил Борисов, Институт за гората - БАН

 468. Доц. д-р Петрин Румен Димитров, Институт за гората - БАН

 469. Доц. д-р Масато Шибуя, Университет на Хокайдо, Япония - Приложено писмо

 470. Доц. д-р Калмуков Кънчо Георгиев, СТЗ ОСБГДВ - Свищов

 471. Доц. д-р Жиянски Миглена Кирчева, Институт за гората - БАН

 472. Гл. ас. д-р Станкова Татяна Василева, Институт за гората - БАН

 473. Гл. ас. д-р Глушкова Мария Христова, Институт за гората - БАН

 474. Гл. ас. д-р Димитрова Пролетка Цветанова, Институт за гората - БАН

 475. Гл. ас. д-р Дойчинова Ваня Георгиева, Институт за гората - БАН

 476. Гл. ас. д-р Кировски Петър Стефанов, ИАИ - ССА

 477. Гл. ас. д-р Радойкова Теменужка Христова, ХТМУ – София

 478. Гл. ас. д-р Петрова Вера Замфирова, ИПАЗР "Н.Пушкаров" - ССА

 479. Гл. ас. Марков Ивайло Иванов, Институт за гората - БАН

 480. Ас. д-р Параскеви Алиоти, Аристотелев Университет на Солун, Гърция – Приложено писмо

 481. Ас. д-р Сезар Перес-Крусадо, Университет Сантяго де Компостела, Испания – Приложено писмо

 482. Ас. д-р Анев Светослав Младенов, Лесотехнически Университет

 483. Гл. ас. Георгиев Георги Петров, Институт за гората - БАН

 484. Ас. Велинова Катя Кирилова, Институт за гората - БАН

 485. Ас. Димитров Димитър Насков, Институт за гората - БАН

 486. Ас. Додев Йонко Добринов, Институт за гората - БАН

 487. Ас. Павлова-Трайкова Ели Димитрова, Институт за гората - БАН

 488. Ас. Димитрова Анелия Ангелова, СТЗ ОСБГДВ - Свищов

 489. Ас. Шопов Стоян Кирилов, Институт по аграрна икономика - ССА

 490. Ас. Соколова Емилия Любенова, Институт по аграрна икономика - ССА

 491. Ас. Цекова Петя Богомилова, ХТМУ – София

 492. инж. Христова Христина Григорова, Институт за гората - БАН

 493. докторант Янгьозов Борислав Тодоров, РДГ Кърджали

 494. Илинкин Владимир Методиев, “Аспида 1” ЕООД

 495. докторант Петрин Стойко Александров, ХТМУ – София

 496. студент Ангелов Евлоги Емилов, Лесотехнически Университет

 497. студент Димова Цветелина Валентинова, Лесотехнически Университет

 498. Проф. д-р Цаков Христо Иванов, Институт за гората - БАН - консултант

 499. д-р Тричков Любчо Петков, Изпълнителна Агенция по Горите - консултант

 500. Доц. д-р Петрова Росица Цветкова, Лесотехнически Университет – консултант

 501. н.с. І ст. Атанасов, Георги Стоичков, ЕКОЛИТ ООД(ръководител)

 502. Йовчо Михов Кабзев

 503. Стоил Денков Караджов

 504. Светослав Панталеев Денев

 505. Милена Пецева Лазарова

 506. проф.д-р Пламен Кирилов Стефанов, ИОНХ, БАН(ръководител)

 507. проф. д-р Стоянова Радостина Константинова – ИОНХ-БАН

 508. проф. д-р Жечева Екатерина Николаева – ИОНХ-БАН

 509. доц. д-р Найденов Антон Илиев – ИОНХ-БАН

 510. гл.ас. д-р Стоянова Даниела Димитрова – ИОНХ-БАН

 511. д-р Харизанова Соня Ганчева – ИОНХ-БАН

 512. хим. Станчовска Силва Георгиева – ИОНХ-БАН

 513. ас. Шипочка Мария Георгиева – ИОНХ-БАН

 514. докторант Дилова Тина Пламенова – ИОНХ-БАН

 515. хим. Цанев Александър Светославов – ИОНХ-БАН

 516. ас. Атанасова Геновева Борисова – ИОНХ-БАН

 517. доц. д-р Тодорова Силвия Живова – ИК-БАН

 518. доц. д-р Кадинов Георги Борисов – ИК-БАН

 519. доц. д-р Алексиев Валентин Димитров – ИК-БАН

 520. гл.ас. д-р Шопска Мая Георгиева – ИК-БАН

 521. гл. ас д-р Младенова Ралица Бойкова – ИК-БАН

 522. гл.ас. д-р Алексиева Катерина Иванова – ИК-БАН

 523. гл.ас. д-р Каракирова Йорданка Георгиева – ИК-БАН

 524. докторант Йорданова Илияна Димитрова – ИК-БАН

 525. доц. д-р Видеков Валентин Христов – НИС при ТУ - София

 526. гл.ас. д-р Цанева Боряна Рангелова – НИС при ТУ - София

 527. инж. Митов Младен Бойков – НИС при ТУ - София

 528. инж. Банкова Ана Габриелова – НИС при ТУ - София

 529. Георгиева Диана Танева - студент ХТМУ

 530. Димитрова Маргарита Добринова - студент ХТМУ

 531. доц. д-р Тодорова Магдалина Василева(ръководител)

 532. доц. д-р Нишева–Павлова Мария Михайлова, ФМИ на СУ

 533. доц. д-р Бойчев Павел Христов, ФМИ на СУ

 534. проф. д-р Димитров Владимир Тодоров, ФМИ на СУ

 535. гл. ас. д-р Семерджиев Атанас Цветанов, ФМИ на СУ

 536. ас. д-р Трифонов Трифон Анчев, ФМИ на СУ

 537. гл.ас. Стефанова Елиза Петрова, докторант, ФМИ на СУ

 538. гл.ас. Николова Николина Илиева, ФМИ на СУ

 539. гл. ас. Армянов Петър Русланов, ФМИ на СУ

 540. ас. Пенчев Георги Владимиров, ФМИ на СУ

 541. доц. д-р Неделчев Димитър Неделчев, Технически Университет - Варна(ръководител)

 542. проф. дтн Русев Руси Добрев, Технически Университет-Варна

 543. д-р инж. Бояджиев Йордан Симеонов, Технически Университет-Варна

 544. доц. д-р Русева Елена Владимирова, Технически Университет-Варна

 545. гл.ас.д-р Петров Пламен Недков, Технически Университет-Варна

 546. д-р инж. Димитров Живко Кирилов, Технически Университет-Варна

 547. гл.ас. инж. Аргиров Ярослав Борисов, Технически Университет-Варна

 548. гл.ас. д-р Димитров Диян Минков, Технически Университет-Варна

 549. проф. дтн Пършоров Иван Максимов, ИМСТЦХ «Акад. А.Балевски» БАН

 550. гл.ас. Църов Иван Димитров, Регионален исторически музей-Велико Търново

 551. доц. д-р Неделчев Неделчо Петров, Бургаски у-т „проф.д-р А. Златаров”

 552. Терзиев Христо Петров, историк-Ямбол

 553. д-р Овчаров Владимир Владимиров, АналитикомИнстр. Росбах, Германия

 554. Господинов Галин Христов, скулптор малка пластика, Варна

 555. доц. д-р Андонова Анна Владова(ръководител)

 556. проф. д-р Бекярски Александър Богданов, ФТК, ТУ-София

 557. проф. д-р Михов Георги Славчев, ФЕТТ, ТУ-София

 558. проф. д.х.н. Петков Иван Колев, ФХФ, СУ “Кл. Охридски“

 559. доц. д-р Николов Георги Тодоров ФТК, ТУ-София

 560. доц. д-р Плешкова-Бекярска Снежана Георгиева, ФТК, ТУ-София

 561. доц. д-р Тодоров Димитър Георгиев, ФЕТТ, ТУ-София

 562. гл. ас. д-р Ангелов Георги Василев, ФЕТТ, ТУ-София

 563. Н.с. Лукарски Христо Димитров, ИКИ, БАН

 564. гл. ас. Маноев Венцислав Драганов, ФЕТТ, ТУ-София

 565. гл. ас. д-р Радонов Росен Иванов, ФЕТТ, ТУ-София

 566. гл. ас. д-р Александрова Мария Петрова, ФЕТТ, ТУ-София

 567. докторант Георгиев Явор Людмилов, ФЕТТ, ТУ-София

 568. докторант Гиева Елица Емилова, ФЕТТ, ТУ-София

 569. докторант Михайлова-Карова Златина Димитрова, СУ“Кл. Охридски

 570. докторант Спасова Мария Любомирова, ФЕТТ, ТУ-София

 571. докторант Тотева Ина Пламенова, ФЕТТ, ТУ-София

 572. докторант Чолакова Ивелина Николова, ФЕТТ., ТУ-София

 573. студент Андонова Силвия Антонио, ФаГИОПМ ф.н. 201209006, ТУ-София

 574. студент Николай Бонев Бонев, ФЕТТ ф.н. 101309050, ТУ-София

 575. студент Пеев Величко Петров, ФЕТТ ф.н. 101209126, ТУ-Софи

 576. доц. д-р Ракшиева Светла Руменова - ИЕФЕМ - БАН(ръководител)

 577. проф. дин Фол Валерия Николова - УниБИТ

 578. Доц.д-р Лулева, Ана Георгиева- ИЕФЕМ-БАН

 579. Доц.д-р Троева- Григорова Евгения Петкова - ИЕФЕМ- БАН

 580. Доц.д-р Дунков, Димитър Анастасов

 581. Д-р Петров, Петър Георгиев - ИЕФЕМ - БАН

 582. Д-р Маркова, Мария Кирилова - ИЕФЕМ-БАН

 583. Д-р Шаренкова-Тошкова, Радостина Петкова - ИЕФЕМ-БАН

 584. Мишкова, Иглика Георгиева - ИЕФЕМ-БАН

 585. Петкова, Елена Стефанова - ИЕФЕМ-БАН

 586. Василев, Димитър Иванов - ИЕФЕМ-БАН

 587. Стоянова, Диана Манолова - УниБИТ

 588. Константинов, Олег Димитров - УниБИТ

 589. Димитров, Начо Димитров - ИЕФЕМ-БАН

 590. Станчева, Атанаска Владимирова - ИЕФЕМ-БАН

 591. д-р, доцент Петко Симеонов(ръководител)

 592. д-р, доцент, Михаил Иванов Иванов

 593. кандидат за докторант, Наталия Валериева Панайотова

 594. д-р, гл. асистент Ралица Иванчева Симеонова-Ганева

 595. д-р, доцент Иван Христов Чалъков

 596. Доцент Д-р Уршев Любомир Крумов, АМК-Електроникс(ръководител)

 597. Д-р инж. Йорданов Христомир Христов, Технически Университет - София

 598. Инж. Куманов Васил Николов, Квео ЕООД

 599. Изп. директор Инж. Куманов Никола Йорданов, Квео ЕООД

 600. Доцент Д-р Атанасов Асен Николаев Д-р Мед., УМБАЛ Тримонциум

 601. Доцент Д-р Вичев, Борис Илиев, бивш ст.н.с. в ИЕ-БАН, пенсионер

 602. Зам. Изп. директор Инж. Аройо Валентин Жак, ППС АД

 603. Инж. Грозев, Мирослав Грозданов, Cerogon Networks АS, клон България

 604. Гл.ас. д-р инж. Орански Радослав Калинов , БАН(ръководител)

 605. Инж. Георгиев Георги Асенов, ББК ООД

 606. Гл.ас. инж. Вучков Иво Атанасов , БАН

 607. Краус Елена Вилхелм, ББК ООД

 608. Пенева Цветелина Ивова, Гранити ООД

 609. полковник доцент инж. д-р Димитров Мирослав Вергилов, ВА(ръководител)

 610. Проф. д-р инж. Младенов Миролюб Иванов, РУ

 611. комодор Ангелов Димитър Ангелов, ВА

 612. инж. Братанова Румяна Михайлова РУ, Докторант

 613. ас. д-р Кунев Свилен Николаев , РУ, пост-доктор

 614. гл. ас. д-р инж. Витлиемов Павел Владимиров, РУ, пост-доктор

 615. полковник доцент д-р инж. Моллов Петър Николов, ВА

 616. полковник доцент д-р инж. Димитров Мирослав Стефанов ВА

 617. главен асистент д-р Стоев Любосвет Стойчев, ВА

 618. асистент д-р инж. Дойчев Дончо Добрев, ВА

 619. м-р инж. Димитров Даниел Иванов, ВА докторант

 620. м-р инж. Минчев Ангелов Стефан, ВА Докторант

 621. Доц. д-р инж. Братанов Даниел Михайлов РУ

 622. Гл. ас. Д-р инж. Иванов Александър Кирилов, РУ

 623. Инж. Димитров Емануил Димитров, РУ, Докторант

 624. Гл. ас. Д-р Деянов Мартин Пламенов, РУ пост-доктор

 625. Доц. д-р Димитрова Ивона Василева(ръководител)

 626. Доц. д-р Станчева Невяна Живкова- ЗИ - Шумен

 627. Доц. д-р Георгиева Светлана Йорданова - ТУ – Стара Загора

 628. Доц. д-р Жиков Милослав Ванков- ЛТУ

 629. Проф. д-р Ангелов Гено Атанасов - ЛТУ

 630. Доц. д-р Тенева Атанаска Тодорова - ЛТУ

 631. Доц. д-р Христова-Чербаджи Мирослава Михайлова - ЛТУ

 632. Доц. д-р Генова Красимира Иванова - ЛТУ

 633. Ас.Христова, Деяна, Генчева , докторант - ТУ – Стара Загора

 634. Гл. ас. Радански Станислав Миладинов, докторант, ЛТУ

 635. Гл. ас. Мехмедов, Танджу Наилов, докторант, ЛТУ

 636. Ас. Стамберов Петър Страхилов -ЛТУ

 637. Гл. ас. д-р Стайкова Геновева Петрова - - ЗИ - Шумен

 638. Доц. д-р Лазаров Живко Накев - ЗИ – Шумен

 639. Доц,, д-р Джуров Мартин Светославов(ръководител)

 640. Иванов Ивелин Николаев, млад учен

 641. Чудинов Виктор Викторов - млад учен

 642. Михайлова-Петкова Мая Георгиева, млад учен

 643. Попова Красимира Александрова, млад учен

 644. Василева Даниела Иванова, студент

 645. Джурова Елжбиета Марковска, докторант

 646. Рудницка Анна Йежева, млад учен

 647. Проф.д-р Рангелов, Бойко Кирилов – МГУ(ръководител)

 648. Проф.дгн Димовски, Стефан Сотиров – МГУ

 649. Проф.д-р Радичев, Ради Георгиев – МГУ

 650. Проф. д-р Паскалева, Иванка Здравкова – МГУ

 651. Ас. Цанков, Християн Веселинов (докторант) – МГУ

 652. Ас. Кисьов, Атанас Иванов (докторант) – МГУ

 653. Ас. Янкова, Миглена Георгиева (докторант) – МГУ

 654. Асп. Григорова, Мая Любенова (докторант) – МГУ

 655. професор дб Ганчев Цветан Георгиев(ръководител)

 656. Гл. ас. дх Колев Илиян Николов, член

 657. Гл. ас. дб Тодорова Йордана Райчева, член

 658. ас. Пошева Вилма Милчева, член

 659. Проф. дфн, Аврамов Лъчезар Аспарухов, член

 660. Гл.ас. дф Пешев Захари Йорданов, член

 661. докторант Желязкова Александра Живкова , член

 662. Доц. дм Митев Любомир Димитров , член

 663. д-р Бонева Теменужка Иванова, член

 664. Проф. дбн Член кор. Иванов Иван Георгиев, консултант

 665. Доц. дб Господинов Анастас Георгиев, консултант

 666. Prof. Dr. Cadet Jean, консултант

 667. Prof. Dr. Hunting Darel, консултант

 668. Prof. Dr. Hudson Robert, консултант

 669. Dr. Skrovaga Milan, консултант

 670. доц., дб Тодоров Пламен Тодоров, Институт по биология и имунология на размножаването – БАН(ръководител)

 671. доц., дбн Цвяткова Росица Конакчиева, Институт по биология и имунология на размножаването - БАН

 672. гл. асистент, дб Димитров Румен Кирилов, Институт по биология и имунология на размножаването - БАН

 673. дб Христова Елена Илиева, Институт по биология и имунология на размножаването- БАН

 674. Петрова Надя Емилова, докторант, Институт по биология и имунология на размножаването – БАН

 675. доц., дм Константинов Спиро Михайлов, Фрмацевтичен факултет, Медицински университет София

 676. доц., дм Генова Маргарита Любенова, Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

 677. проф., дбн Панков Румен Георгиев, Биолог. факултет към СУ

 678. доц., дм Тюфекчиева-Попова Елиза Иванова, Университетска болница "Майчин дом"

 679. гл. ас., д-р Димитров Йосиф Марков, Университетска болница "Майчин дом" -

 680. Проф. Исаченко Владимир, Университет на Кьолн, Германия

 681. Проф. Стойкович Миодраг, Университет на Крагуевац, Сърбия

 682. Проф. Лако Мажлинда, Институт по медицинска генетика, Университет на Нюкасъл, Англия -

 683. д-р Певтичев Стоян Александров, докторант, Медицински Университет

 684. проф. д.фарм.н. ЙОНКОВА, Илиана Илиева, Фарм. факултет, МУ-София -(ръководител)

 685. доц. дф, д-р Константинов, Спиро Михайлов, Фарм. факултет, МУ-София

 686. ред. докторант Сашева, Павлина Апостолова, Фарм. факултет МУ-София

 687. ред. докторант Илиева, Йохана Тошкова, Фарм. факултет МУ-София

 688. биотехнолог Попова, Павлинка Георгиева, Фарм. факултет МУ-София

 689. Консултант Prof.Dr. W. Alfermann, Mol.Biotech- Univ. of Dusseldorf, Germany

 690. Консултант Prof.Dr. Peter Proksch, Pharmacy - Univ. of Dusseldorf, Germany

 691. Академик ДМН Гълъбов Ангел Симеонов(ръководител)

 692. Гл. асистент Д-Р Николова Иванка Николова

 693. Доцент Д-Р Крумова-Гломб Любомира Николаева

 694. Асистент Стоянова Аделина Маринова

 695. Асистент Д-Р Грозданов Петър Петров

 696. Докторант Петров Николай Манчев

 697. Специалист-вирусолог Мукова Лучия Николова

 698. Специалист-вирусолог Николова-Велиславова Надя Йорданова

 699. Гл. асистент Д-Р Абашев Юрий Петрович

 700. Доцент Д-Р Филипов Стефан Антонов

 701. Специалист-ветер. лекар Стоянова Петя Еленкова

 702. Захова Иванка Нанкова

 703. Димитрова Елени Аксиоти

 704. професор д-р инж. Божинов Божидар Асенов, "Грунд 1" ООД(ръководител)

 705. главен асистент, инж. геол. Божинова-Хаапанен Ася Божидарова, УАСГ

 706. асистент, н. с. ІІI ст, инж. геол. Нанкин Росен Рангелов, УАСГ

 707. асистент, инж. геол. Фотев Димитър Пламенов, УАСГ

 708. инж. Попов Симеон Романов, "Грунд 1" ООД

 709. инж. Богданова Славка Иванова, "Грунд 1" ООД

 710. инж. Янакиева Мария Янакиева, "Грунд 1" ООД

 711. главен асистент инж. геол. Божинова - Попова Ина Божидарова

 712. Проф.д-р ДМН Иванов, Стефан, Иванов, МУ-Варна, СБАГАЛ-Варна(ръководител)

 713. Проф. д-р ДМН Ферхеген Рене Хенрикус Мариа, University Medical Center Utrecht

 714. Доц. Д-р ДМН Томов Славчо Томов, МУ-Плевен, Онкологичен център,

 715. Доц.д-р ДМ Ковачев Емил Георгиев, СБАГАЛ-Варна, МУ-Варна

 716. Д-р Минков Радослав Минков, СБАГАЛ-Варна

 717. Д-р Георгиев Кирил Ангелов, СБАГАЛ-Варна

 718. Д-р Маджаров Пламен Николов, СБАГАЛ-Варна

 719. Д-р Цонев Атанас Мариянов, СБАГАЛ-Варна, МУ-Варна

 720. Д-р Цветков Кремен Цветанов , СБАГАЛ-Варна, МУ-Варна

 721. Д-р Кисьов Стефан Василев, МУ-Варна

 722. Д-р Кацарова Пламена Гечева, СБАГАЛ-Варна, МУ-Варна

 723. гл. ас. д-р Аладжов, Андрей Тенев, НАИМ - БАН(ръководител)

 724. гл. ас. д-р Димитров, Янко Димитров, НАИМ-БАН

 725. гл. ас. д-р Чобанов, Тодор Вълков

 726. гл. ас. д-р Инкова, Мариела Веселинова, НИМ

 727. ас. Иванов, Станислав Иванов, НАИМ-БАН

 728. докторант Узунова, Ралица Павлова, НАИМ-БАН, млад учен

 729. гл. ас. д-р Коматарова-Балинова, Евгения, Веселинова, НАИМ-БАН, млад учен

 730. Антонов, Панайот Венециев, РИМ-Шумен, млад учен

 731. гл. ас. д-р Найденова, Ваня Николаева, ИКИТ-БАН, млад учен

 732. ас. задочен докторант, Стаменов, Стефан Кирилов, ИКИТ-БАН, млад учен

 733. доц. д-р Григоров, Валери Драганов, НАИМ-БАН

 734. проф. дпн Легкоступ, Пламен Анатолиев, ВТУ ”Св.св. К. и Методий”(ръководител)

 735. проф.д-р Пешева, Маргарита Йорданова, ВТУ „Св.св.К.и Методий”

 736. проф. дфн Петров,Милко Димитров ,СУ ”Св. Кл. Охридски”/ВТУ

 737. доц. д-р Иванова, Поля Иванова, СУ ”Св. Климент Охридски”

 738. доц. д-р Николова, Райна Борисова, НБУ

 739. доц. д-р Христова, Христина Атанасова,ВТУ ”Св. Св.К. и Методий”

 740. доц. д-р Катранджиев, Христо Иванов, УНСС

 741. д-р Маринов, Валери Иванов, БНТ

 742. д-р Василева, Мая Димитрова, Асоциация на ТВ продуценти

 743. д-р Проданов,Христо Василев, УНСС

 744. докторант Вълков, Илия Христов, СУ ”Св.Климент Охридски”

 745. докторант Василева, Радка Димитрова, СУ ”Св.Климент Охридски”

 746. проф., д-р инж., Борисов, Борис, Георгиев, кат. ЗТ, РУ „А. Кънчев”(ръководител)

 747. гл.ас., д-р инж., Цветков, Илиян, Стефанов, кат. ТИЕ, РУ, координатор

 748. проф., д.т.н., Белоев, Христо, Иванов, кат. ЗТ, РУ

 749. проф., д-р инж., Станчев, Христо, Кънчев, кат. ДТТ, РУ

 750. доц., д-р инж., Бекана, Даниел, Ликаса, кат. РНХТ, РУ

 751. доц., д-р инж., Георгиев, Георги, Рашков, кат. ТИЕ, РУ

 752. доц., д-р инж., Колев, Божидар, Русанов, кат. ЗТ, РУ

 753. доц., д-р инж., Кръстев, Георги, Николов, кат. КСТ, РУ

 754. доц., д-р инж., Митев, Светлозар, Йорданов

 755. доц., д-р инж., Попов, Генчо, Стойков, кат. ТХПТ, РУ

 756. доц., д-р инж., Сакакушев, Борис, Борисов, кат. ТММРМ, РУ

 757. доц., д-р инж., Сотиров, Бранко, Душков , кат. ТММРМ, РУ

 758. доц., д-р инж., Стоянов, Александър, Йорданов, кат. Транспорт, РУ

 759. доц., д-р инж., Стоянов, Ивайло, Стефанов, кат. ЕСЕО, РУ

 760. доц., д-р инж., Стоянов, Калоян, Евгениев, кат. ЗТ, РУ

 761. гл.ас., д-р инж., Колев, Живко, Димитров, кат. ТХПТ, РУ

 762. гл.ас., инж., Попов, Георги, Николов, ЦИЗГТРЧ, пенсионер

 763. гл. ас., д-р инж., Станчев, Тошо, Йорданов, кат. ТИЕ, РУ

 764. инж., Милчев, Ивайло, Милчев, кат. ТИЕ, РУ

 765. инж., Антониев, Антоний, Веселинов, кат. РНХТ, докторант

 766. инж., Балбузанов, Тончо, Гецов, кат. Транспорт, докторант

 767. инж., Василев, Тихомир, Пламенов, кат. РНХТ, докторант

 768. инж., Георгиев, Цветелин, Кирилов, кат. ТММРМ, докторант

 769. инж., Иванов, Стойчо, Грозев, кат. ТММРМ, докторант

 770. инж., Марков, Красимир, Младенов, кат. ДТТ, докторант

 771. инж., Милчев, Михаил, Парашкевов, кат. Транспорт, докторант

 772. инж., Савев, Емил, Георгиев, кат. Транспорт, докторант

 773. инж., Стоянов, Орлин, Александров, кат. КСТ, докторант

 774. инж., Фейзулла, Февзи, Фейзулла, кат. РНХТ, докторант

 775. инж., Цветков, Пламен, Стефанов, кат. ЗТ, докторант

 776. инж., Янев, Стоян, Красимиров, кат. ЕСЕО, докторант

 777. инж., Георгиев, Райчо, Георгиев, гл. секр., НТС по машиностр., консултант

 778. доц., д-р инж., Димов, Димитър, Петров, Асоц. "Устойчиво земеделие", консултант

 779. Доцент Доктор д-р Спасова, Мария, Иванова(ръководител)

 780. Професор, д.м., д-р Бошева, Мирослава Николова, МУ- Пловдив

 781. Професор, д.м., м.з.м., д-р Мурджева, Мариана Атанасова, МУ - Пловдив

 782. Професор, д.м.н., д-р Стефанов, Румен Стефанов , МУ - Пловдив

 783. Д-р Бурнусузов, Хасан Алиев, МУ - Пловдив

 784. Д-р Гарджева, Петя Ангелова, МУ - Пловдив

 785. Д-р Иванова, Лилия Иванова, МУ-Пловдив

 786. гл.ас.д-р Баева, Вихра Господинова, ИЕФЕМ-БАН(ръководител)

 787. Проф., дф, Коева, Светла Пенева, ИБЕ-БАН

 788. Проф., дм, дтн Атанасов, Красимир Тодоров, ИББИ-БАН

 789. ас. Ризов, Борислав Красимиров, млад учен, ИБЕ-БАН

 790. гл. ас. Лесева, Светлозара Илиева, специализант, ИБЕ-БАН

 791. гл. ас. д-р Димитрова, Цветана Иванова, постдокторант,ИБЕ-БАН

 792. ас. Кукова, Христина Николова, специализант, ИБЕ-БАН

 793. Професор дхн БАНГОВ Иван Петков(ръководител)

 794. Доцент д-р СТОЯНОВ Борислав Панайотов, Шуменски университет

 795. Доцент д-р КОЧЕВ Николай Тодоров, Пловдивски университет

 796. Гл. асистент д-р МОСКОВКИНА Марина Николаевна, Шуменски унив.

 797. Асистент ПАСКАЛЕВА Веселина Христева Пловдивски университет

 798. Магистрант НАНЕВА Людмила Христова Шуменски университет

 799. Студент ПЕТРОВ Емил Пламенов Шуменски университет

 800. проф. дтн Георгиев Иван Георгиев, НИГГГ БАН(ръководител)

 801. проф. дфн Солаков Димчо Енчев, НИГГГ БАН

 802. проф. д-р Симеонов Светослав Манолов, НИГГГ БАН

 803. проф. дтн Димитров Димитър Стойнов, НИГГГ БАН

 804. доц. д-р Хаджийски Кирил Димитров, НИГГГ БАН

 805. доц. д-р Симеонова Стела Димитрова, НИГГГ БАН

 806. доц. д-р Димитрова Лилия Димитрова, НИГГГ БАН

 807. доц. д-р Наков Радослав Александров, ГИ БАН

 808. гл. ас. д-р Димитров Николай Ганчев, НИГГГ БАН

 809. гл.ас. Вълков Александър Михайлов, НИГГГ БАН

 810. ас. Атанасова-Златарева Мила Стоянова, НИГГГ БАН

 811. докторант Попова Мария Любомирова, НИГГГ БАН

 812. докторант Иванов Антон Иванов, НИГГГ БАН

 813. инж. Пачалиева Радост Атанасова, НИГГГ БАН

 814. системен администратор Стоянов Стоян Георгиев, НИГГГ БАН

 815. техник геофизик Димитров Димитър Веселинов, НИГГГ БАН

 816. Проф., д.м.н., Искрен Андреев Коцев, УМБАЛ "Св.Марина", Варна, Клиника по

 817. гастроентерология(ръководител)

 818. доц., д.м., Кателиева-Атанасова, Мария, Василева, УМБАЛ "Св.Марина", Варна,

 819. Клиника по гастроентерология

 820. д-р, д.м., Иванова, Ирина, Иванова, УМБАЛ "Св.Марина", Варна, Клиника по гастроентерологи

 821. д-р, д.м., Мирчев, Милко, Божидаров, УМБАЛ "Св.Марина", Варна, Клиника по< гастроентерологи

 822. д-р, Бойкова-Вълчева, Павлина, Георгиева, УМБАЛ "Св.Марина", Варна, Клиника по гастроентерологи

 823. д-р, Газиев, Юри, Сергеев, УМБАЛ "Св.Марина", Варна, Клиника по гастроентерологи

 824. д-р, Дукова, Деница, Ярославова, УМБАЛ "Св.Марина", Варна, Клиника по гастроентерологи

 825. д-р, Банова, Соня, Борисова, УМБАЛ "Св.Марина", Варна, Клиника по гастроентерологи

 826. Доц. д-р Улучев Румен Костадинов, ВТУ „Тодор Каблешков” - София(ръководител)

 827. Проф. дмн Николов Гено Петков, ФМИ към СУ „Св. Кл. Охридски”

 828. Доц. д-р Петрова Гергана Петрова, Университет Тексас А&M, САЩ

 829. Доц. д-р Илиев Георги Любомиров, Нов български университет

 830. Доц. д-р Касабов Огнян Тодоров, ВТУ „Тодор Каблешков” - София

 831. Гл. ас. д-р Георгиева Ирина Красимирова, ИМИ към БАН

 832. Гл. ас. д-р Александрова Красимира Влъчкова, ФМИ към СУ „Св. Кл. Охридски”

 833. Д-р Харизанов Станислав, Център за математика „Ф. Клайн”, Кайзерслаутерн,Германия

 834. Хофрайтер Клеменс, Университет „Йоханес Кеплер”, Линц, Австрия – докторант

 835. доктор Иванова, Калина Йорданова - РНБ П. Р. Славейков(ръководител)

 836. Ангелов, Иван Александров – РНБ П. Р. Славейков

 837. акад. Радев, Иван Николов – ВТУ Св.Св. Кирил и Методий

 838. доц. д-р Михов, Милен Василев – ВТУ Св.Св. Кирил и Методий

 839. Радев, Светлин Иванов – Централен военен архив

 840. доц. д-р Богданова, Галина Тодорова – ИМИ - БАН

 841. гл. ас. Тодоров, Тодор Йорданов – ИМИ - БАН

 842. докторант Ноев, Николай Генчев – ИМИ - БАН

 843. Недева, Тодорка Недева – РИМ - Велико Търново

 844. зам. директор, докторант Атанасова, Даниела Стефанова – ЦБ - БАН

 845. доц. д-р Казански, Никола Рачев – ЦБ на БАН

 846. програмист – Първанов, Петър Александров – ЦБ на БАН

 847. доц. д-р Таков Димитър Василев ВМА гр. София(ръководител)

 848. д-р Новаков Йосиф Трифонов - МБАЛ Русе АД

 849. д-р Василева Галина Николова - МБАЛ Русе АД

 850. д-р Петков Румен Веселинов - МБАЛ Русе АД

 851. д-р Маринова Николета Георгиева - МБАЛ Русе АД - докторант

 852. д-р Кулински Руслан Николов - МБАЛ Русе АД - докторант

 853. д-р Маринов Калоян Диянов - МБАЛ Русе АД - докторант

 854. Митков Момчил Бориславов - РУ Ангел Кънчев, студент

 855. Костадинов Чавдар Георгиев - РУ Ангел Кънчев

 856. Недева Диана Генчева - МБАЛ Русе АД

 857. Доц, дб, Кънева, Радка, Петрова, МУ-София, катедра по „Медицинска химия и

 858. биохимя”, ЦММ(ръководител)

 859. Проф., дмн, Митев, Ваньо, Иванов, админ. ръководител на ЦММ, МУ- София

 860. Гл. ас., дб, Миткова, Атанаска ,Величкова, МУ-София, катедра „Медицинска химия и биохимия”, ЦММ

 861. Докторант, магистър, Качакова, Дарина, Людмилова, МУ-София, катедра„Медицинска химия и биохимия”, ЦММ

 862. Гл. ас., дб, Белчева, Олга, Живанова, МУ-София, катедра „Медицинска химия ибиохимия”, ЦММ

 863. Докторант, магистър, Станчева, Гергана, Стефанова, МУ- София, катедра

 864. Дб, Горанова, Теодора, Евгениева, МУ-София, ЦММ

 865. Дб, Попов, Иван, Емилов, МУ-София, ЦММ

 866. Проф, дм, Славов, Чавдар, Крумов, УМБАЛ “Александровска”- София, Клиника поурология

 867. Ас, магистър, Попов, Еленко, Петков, УМБАЛ “Александровска”- София, Клиника поурология

 868. Д-р, Лазаров, Цветан, Кирилов, УМБАЛ “Александровска”- София, Клиника поурология

 869. Доц, дм, Христова, Светлана, Любомирова, УМБАЛ “Александровска” – гр. София,Център по клинична патология

 870. Ст. ас, магистър, Влахова, Александрина, Иванова, УМБАЛ “Александровска” – гр.

 871. Ас., магистър, Диков, Тихомир, Илийчев, УМБАЛ “Александровска” – гр. София,Център по клинична патология

 872. Ас., д-р Генадиева-Йорданова, Маруся, Живкова, УМБАЛ “Александровска” – гр.София, Център по клинична патология

 873. доцент, доктор Атанасов, Валентин Йонов(ръководител)

 874. Доц. д-р Алексиев Кирил Методиев

 875. Доц. д-р Ангелова Донка Станчева

 876. Доц. д-р Бехар Вера Петрова

 877. Доц. д-р Копринкова-Христова Петя Дойчева

 878. Маг. докторант Дикова Маргарита Александрова

 879. Гл. асист. Желев, Георги Николаев

 880. Гл. асист. Василев, Веселин Костадинов

 881. Гл. асист. Борисова, Деница Стефанова

 882. Маг. докторант Алексиев Тихомир Милчев

 883. доц. д-р Елчинова, Магдалена Борисова(ръководител)

 884. доц. д-р Бокова, Ирена Иванова, НБУ

 885. доц. д-р Бочков, Пламен Георгиев, НБУ

 886. доц. д-р Гарнизов, Васил Иванов, НБУ

 887. проф. Христов, Людмил Йорданов, НБУ

 888. доц. д-р Янков, Ангел Янков, Регионален етнографски музей-Пловдив

 889. доц. д-р Ганева-Райчева, Валентина Георгиева, ИЕФЕМ-БАН

 890. д-р Будаков, Петьо Василев, НБУ

 891. докторант Постаджиян, Кристиян, Шнорк, НБУ

 892. докторант Ботова, Велислава Николаева, НБУ

 893. докторант Темелкова, Стефания Темелкова, НБУ

 894. Иванов, Владислав Боянов, НБУ

 895. Годев, Илия Георгиев, "КРЕСТА" ЕООД

 896. Асистент доктор Симеонова Лора Симеонова, Институт по микробиология, БАН(ръководител)

 897. Специалист Гегова Галина Александровна, Институт по микробиология, БАН

 898. Специалист Мукова Лучия Николова, Институт по микробиология, БАН

 899. Лаборант Тодорова Кирилка Стоилова, Институт по микробиология, БАН

 900. Лаборант Андреева Снежана Василева, Институт по микробиология, БАН

 901. Докторант Петров Николай Манчев, Институт по микробиология, БАН

 902. Гл. асистент Павлова Елица Любомирова, ФФ, СУ "Климент Охридски"

 903. Асистент Зографов Николай Николаев, ФФ, СУ "Климент Охридски"

 904. Доцент д-р Танчева Любка Павлова, Институт по невробиология, БАН

 905. Асистент Славчева Искра Иванова, НДНИВМИ

 906. Гл. асистент Гужгулова Габриела Върбанова, НДНИВМИ

 907. Академик д-р Гълъбов Ангел Симеонов, дмн - консултант

 908. Проф. д-р Георгиев Георги Кирилов, двмн, НДНИВМИ – консултант

 909. Доц. дтн Христозов, Димо Дончев, пенсионер, УХТ – Пловдив(ръководител)

 910. Доц. д-р Коликов, Кирил Христов, ПУ „Паисий Хилендарски”

 911. Проф. д-р Иванов, Драгия Трифонов, ПУ „Паисий Хилендарски”

 912. Гл.ас. докторант Епитропов, Йордан Йорданов, ПУ „Паисий Хилендарски”

 913. Магистър докторант Божков, Стефан Илиев, ПУ „Паисий Хилендарски”

 914. Магистър докторант Колева, Радка Паскова, ПУ „Паисий Хилендарски”

 915. Магистър инж. физик Пеева, Елена Илиева, ПУ „Паисий Хилендарски”

 916. Магистър физик Паралингов, Георги Генов, ПУ „Паисий Хилендарски

 917. доц. д-р Станчева Анушка Цветанова(ръководител)

 918. проф. д-р Цветков Пламен Маринов, ТУ- София и НБУ

 919. доц. д-р Къдрев Васил Марков, НБУ

 920. доц. д-р Богомилов Иван Иванов, НБУ

 921. доц, д-р Илиев Георги Любомиров, НБУ

 922. доц. д-р Гурова Елисавета Василева, СУ и НБУ

 923. гл. ас. д-р Петров Георги Костадинов, НБУ (млад учен)

 924. маг. инж. Милованов Николай Петров, НБУ (докторант)

 925. маг. инж. Афзали Юлий Сайед, ТУ-София (докторант)

 926. гл. ас. д-р Славов Владислав Деянов, ТУ-София (млад учен)

 927. гл. ас. д-р Ласков Ласко Маринов, НБУ (млад учен

 928. доц. д-р Божкова Анелия Атанасова НАИМ БАН(ръководител)

 929. проф. д.и.н. Иван Димитров Карайотов

 930. доц. д-р Петър Неделчев Делев, СУ Св. Климент Охридски

 931. гл. ас. д-р Живко Димитров Узунов, НБУ

 932. д-р Мартин Асенов Гюзелев, РИМ Бургас

 933. д-р Евелина Петрова Тодорова, „Гео Нетуърк” ЕООД

 934. Петя Стефанова Кияшкина, Музей „Старинен Несебър”

 935. Константин Тодоров Господинов, РИМ Бургас

 936. Петър Христов Лещаков, НАИМ БАН

 937. Борислава Василева Гълъбова, ИЕМПАМ БАН

 938. доц. д-р Митев, Пламен Димитров(ръководител)

 939. доц. д-р Иванов, Мартин Иванов,

 940. д-р Петкова-Енчева, Милена Иванова

 941. гл. ас. Иванова, Мария Стефанова

 942. гл. ас. Беров, Христо Анастасов

 943. Бойков, Григор Атанасов, докторант

 944. Кипровска, Мария Михаилова, докторант

 945. Проф.д-р Гарванска Светла Маринова-ИПАЗР „Н. Пушкаров"(ръководител)

 946. Проф.д-р Стойчева Димитранка Иванова - ИПАЗР „Н. Пушкаров”

 947. Д-р Николас Катиджотес- Кипърски Технически Университет

 948. Доц. д-р Златарева Елена Василева -ИПАЗР „Н.Пушкаров”

 949. Доц. д-р Трифонова Тотка Тодорова -- ИПАЗР „Н. Пушкаров”

 950. Доц. д-р Стоименов Георги Георгиев - ИПАЗР „Н. Пушкаров”

 951. Доц. Д-р Тончева Росица Тодорова - ИПАЗР „Н. Пушкаров”

 952. Доц. д-р Пчеларова-Караджова Христина Викторова - ИПАЗР „Н. Пушкаров”

 953. Гл. Асистент д-р Колчаков Виктор Иванов - ИПАЗР „Н. Пушкаров”

 954. Гл. Асистент д-р Ценова Вера Замфирова -ИПАЗР „Н. Пушкаров”

 955. Гл.асистент Симеонова Цецка Росенова - ИПАЗР „Н. Пушкаров”

 956. Асистент Чрънкина -Кацарова Ани Симова - ИПАЗР „Н.Пушкаров”

 957. Доц. Д-р. Марков Евлоги Георгиев - ИПАЗР ”Н. Пушкаров”

 958. Гл. Асистент д-р Ненова Люба Димитрова -ИПАЗР ”Н. Пушкаров”

 959. Докторант Вълчовски Христо Ивайлов – ИПАЗР „Н. Пушкаров”

 960. Докторант Василева Веселина Христова - ИПАЗР „Н. Пушкаров”

 961. Доц. Д-р Захаринов Ботьо Станимиров - НБУ София

 962. Проф. двмн Байков Байко Димитров – НБУ София

 963. Маг. Люцканова Олга Йорданова -НБУ

 964. Маг. Николов Панчо Николаев -НБУ

 965. Доц. д-р Попова, Теодора Петрова – ФВМ-ЛТУ

 966. Доц.д-р Шиндарска Запрянка Николаева – ФВМ-ЛТУ

 967. Д-р Киров Веселин Киров – ФВМ-ЛТУ

 968. Професор, доктор, Тотев Стоян Анастасов(ръководител)

 969. Професор д.ик.н., Павлова Росица Рангелова, ИИИ на БАН

 970. Професор д.ик.н., Владимиров Желю Дечев, Софийски Университет

 971. Професор д-р., Миланова Емилия Георгиева, УНСС

 972. Главен асистент д-р., Сарийски Григор Димитров, ИИИ на БАН

 973. Петров Жечко Димитров, Български институт за външна търговия

 974. Главен асистент д-р., Мочурова Милкана Атанасова, ИИИ на БАН

 975. Главен асистент д-р., Желязкова Виржиния Иванова, ВУЗФ

 976. Георгиев Ясен Иванов, изп. директор, Институт за икономическа политика

 977. Маринов Калин Трифонов, изп. директор, Институт за икономическа политика

 978. Онцова Райка Стоянова

 979. Докторант Константинов Константин Борисов, ИИИ на БАН(ръководител)

 980. доц. д-р Кънева, Радка, Петрова, Център по молекулна медицина, катедра„Медицинска химия и биохимия”, МУ-София

 981. проф. д-р Тодоров, Александър, Александров, катедра „Психиатрия”, Медицинскиуниверситет Вашингтон, Сейн Луис, САЩ

 982. проф. д-р, д.б.н. Митев, Ваньо, Иванов, Център по молекулна медицина, катедра„Медицинска химия и биохимия”, МУ-София

 983. гл. ас. д-р Белчева, Олга, Живанова, Център по молекулна медицина, катедра„Медицинска химия и биохимия”, МУ-София

 984. д-р Попов, Иван, Емилов, Център по молекулна медицина, катедра „Медицинскахимия и биохимия”, МУ-София

 985. магистър Джебир, Гюлнас, Сафет, Център по молекулна медицина, катедра

 986. „Медицинска химия и биохимия”, МУ-София

 987. магистър Николов, Момчил, Антонов, катедра „Психиатрия”, Медицински

 988. университет Вашингтон, Сейн Луис, САЩ

 989. Проф. дин Константинов Казимир Попконстантинов, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"(ръководител)

 990. Доц. д-р Костова Росина Людмилова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

 991. Доц. д-р Янков Румен Христов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

 992. Доц. д-р Чохаджиев Стефан Доброславов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"

 993. Доц. д-р Петров Галин Богданов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

 994. Гл. ас. д-р Александров Олег Александров, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

 995. Ас. Петрова Мария Петрова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

 996. Докторант Люцканова Боряна Юлиянова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

 997. Докторант Маринов Марин Кирилов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"

 998. Докторант Иванов Боян Тотев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

 999. Доц. д-р Нехризов Георги Борисов, НАИМ-БАН

 1000. Гл. ас. д-р Чолаков Иво Динчев, НАИМ-БАН

 1001. Гл. ас. д-р Аладжов Андрей Тенев, НАИМ-БАН

 1002. Докторант Кечева Надежда Иванова, НАИМ-БАН

 1003. гл. ас. д-р Сарийски, Григор, Димитров(ръководител)

 1004. Професор д.ик.н., Павлова Росица Рангелова, ИИИ на БАН

 1005. Професор д.ик.н., Владимиров Желю Дечев, Софийски Университет

 1006. Професор д-р, Тотев Стоян Анастасов, ИИИ на БАН

 1007. Професор д-р, Миланова Емилия Георгиева, УНСС

 1008. Главен асистент д-р, Желязкова Виржиния Иванова, ВУЗФ

 1009. Петров Жечко Димитров „Капиталов пазар” АД

 1010. Маринов Калин Трифонов, изп. директор, Институт за икономическа политика

 1011. Георгиев Ясен Иванов, изп. директор, Институт за икономическа политика

 1012. Докторант Константинов Константин Борисов, ИИИ на БАН

 1013. Андреева Цветна Стефанова

 1014. проф. д-р Андраш Инотай – Унгарска академия на науките – консултант

 1015. проф. д-р инж. Боровска Пламенка Иванова, ТУ-София(ръководител)

 1016. Доц. Ганчева Веска Стефанова, ТУ-София

 1017. Ас. маг. инж. Иванова Десислава Антонова, ТУ-София

 1018. Проф. д-р Наков Огнян Наков, ТУ-София

 1019. Докторант Асенов Емилян Емилов, ТУ-София

 1020. Докторант Ланджев Николай Николаев, ТУ-София

 1021. Докторант Георгиев Ивайло Владимиров, ТУ-София

 1022. Доц. Алексиева Аделина Пламенова, ТУ-София

 1023. Докторант Цанов Васил Цветанов, ТУ-София

 1024. Ас. маг. инж. Цветанов Симеон Емилов, ТУ-София

 1025. Проф. д-р Синягина Нина Василевна, БАН, консултант

 1026. Чл. кор. проф. д.б.н. Иванов Иван Георгиев, Институт по молекулярна биология,БАН-консултант

 1027. Проф. д-р Максимова Вера Атанасова, Институт по молекулярна биология, БАН –консултант

 1028. Д-р Стойчев, Венелин Любомиров, СУ „Св. Климент Охридски”(ръководител)

 1029. Борисов, Юлиан Емилов, Сдружение „Политологичен център”

 1030. Д-р Борисова–Спасова, Силвия Емилова, Политолог. център

 1031. Иванова, Павлина Иванова (АДБ)

 1032. Жекунов, Михаил Христов (АДБ)

 1033. Кръстева, Василена Георгиева (АДБ)

 1034. Д-р Голешевска, Нора Атанасова (АДБ)

 1035. Маринова, Ани Веселинова (АДБ)

 1036. Д-р Цанев, Огнян Цанев (АДБ)

 1037. Алексиева, Ивилина Вергинова „Политологичен център”

 1038. Радичев, Слободан Mатия (EURODOC)(ръководител)

 1039. доц. д-р Чолова Цветанка Благоева, Нов български университет

 1040. доц. д-р Лилкова, Теофана Бориславова

 1041. гл. ас. д-р Попова, Ружа Танчева - Институт за Балканистика с Център потракология

 1042. гл.ас. Казаков, Георги Кирилов, СУ "Св. Климент Охридски"

 1043. гл. уредник Пенкова, Елка Кирилова, Национален исторически музей, София

 1044. гл. уредник Георгиева, Любава Александрова, Национален исторически музей

 1045. гл. ас. д-р Стефанова Ралица Крумова, НБУ

 1046. д-р Станев, Станислав Станчев

 1047. Петрова, Десислава Каменова, докторант НХА

 1048. Доцент доктор Тонев, Димитър Василев, ИЯИЯЕ - БАН(ръководител)

 1049. professor De Angelis, Giacomo , LNL-Legnaro, Italy - консултант

 1050. доц. д-р Милетиев, Росен Георгиев, ТУ - София, консултант

 1051. доц.д-р Георгиев, Лъчезар Стоянов, ИЯИЯЕ-БАН

 1052. доц. д.ф.н. Петков, Павел Пенчев, ИЯИЯЕ - БАН

 1053. доц. д.ф.н. Петров, Петър Иванов, ИЕ - БАН

 1054. инж. Башев, Владимир Йорданов, ИЯИЯЕ - БАН

 1055. доц. д-р Янков, Венцислав Русанов, СУ - ФзФ

 1056. ас. д-р Гутев,Николай Василев, ИЯИЯЕ - БАН

 1057. ас. д-р Гущеров, Виктор Благоев, СУ - ФзФ

 1058. физик Кръстев, Петко Бориславов, ИЯИЯЕ - БАН

 1059. физик Гаврилов, Георги Цветев, ИЯИЯЕ - БАН

 1060. физик Димитров, Божидар Илиев, ИЯИЯЕ - БАН

 1061. докторант Явахчова, Мария Стоянова, ИЯИЯЕ - БАН

 1062. докторант Маринов, Цветан Кръстев, ИЯИЯЕ - БАН

 1063. докторант Николаева, Зорница Валентинова, ИЯИЯЕ - БАН

 1064. гл.ас. д-р Пешев, Захари Йорданов, ИЕ - БАН, консултант

 1065. PD. Dr. Alfred Dewald, Institut für Kernphysik, Universität zu Köln, Germany, консултант

 1066. Доцент д-р Божинова Паунка Младенова(ръководител)

 1067. гл. ас. д-р Хаджиева Ваня Иванова

 1068. Доц. д-р Хаджиев Кристиян Стоянов

 1069. Жилкова Дани Руменова

 1070. асистент Чрънкина-Кацарова Ана Симова

 1071. гл. ас. д-р Стоянова Емануела Емилова

 1072. доктор Георгиева Даниела Петрова

 1073. доктор Митова Иванка Георгиева

 1074. доктор Ненова Люба Георгиева

 1075. Доц. д-р Динев Николай Славов

 1076. докторант Василева Веселина Христова

 1077. гл. ас. д-р Ненов Мартин Пламенов

 1078. професор, д.т.н. Семерджиев, Цветан Атанасов, УНИБИТ(ръководител)

 1079. проф. д.ик.н Денчев, Стоян Георгиев - УниБИТ

 1080. проф. д-р Петева, Ирена Йорданова - УниБИТ

 1081. проф. д. ик.н Петков, Гошо Кирилов

 1082. доц. д-р Манев Евгени Петров

 1083. докторант Димитров, Димитър Здравков - УниБИТ

 1084. докторант Павлова, Даниела Георгиева- УниБИТ

 1085. докорант Калчева Силвия Красимирова - УниБИТ

 1086. докторант Митев Атанас Николаев

 1087. докторант Митев Николай Атанасов

 1088. Доц. д-р Мутафчийски Венцислав Методиев, заместник началник на клиника по

 1089. „Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия” София, ВМА(ръководител)

 1090. Хирург, ортопед-травматолог д-р Ковачев Георги Александров, ВМА

 1091. Магистър кинезитерапевт,ст.ас. Марковска Гергана Петрова

 1092. доц. д-р Кръстева, Наталия Александрова(ръководител)

 1093. проф. дхн Владкова, Тодорка Ганчева, ХТМУ

 1094. проф. дхн Георгиев, Георги Стефанов, ФХФ, СУ

 1095. доц. д-р Праматарова, Лиляна Димитрова, ИФТТ, БАН

 1096. доц. д-р Печева, Емилия Валентинова, ИФТТ, БАН

 1097. доц. д-р Радева, Екатерина Иванова, ИФТТ, БАН

 1098. гл.ас. Костадинова, Анелия Стефанова, ИБФБМИ, БАН

 1099. гл.ас. Христова, Камелия Тодорова, ИБФБМИ, БАН

 1100. докторант Заеков, Николай Любенов, НСА

 1101. докторант Хиков,Тодор Атанасов, ИФТТ, БАН

 1102. докторант Пехливанова, Виктория Николаева, ИБФБМИ, БАН

 1103. докторант Деянова, Цвета Методиева, ФХФ, СУ

 1104. студент Цветанов, Ивайло Георгиев, ФХФ, СУ

 1105. студент Димитров Борислав Цветанов, БФ, СУ

 1106. проф. Алтънков, Георги Петров, ИБЕК, Барселона, Испания

 1107. проф. Грот, Томас, Мартин-Лутер Университет, Хале, Германия

 1108. Д.м.н. Проф. Радева Виктория Рускова(ръководител)

 1109. д-р Филипов Орлин Борисов

 1110. д-р Нанков Стефан Иванов

 1111. д-р Карчинов Димитър Костадинов

 1112. Дюлгерова Габриела Младенова

 1113. доцент д-р Бояджиев Георги Венциславов(ръководител)

 1114. доцент д-р. Делчев Камен Кръстев – ИМ - БАН

 1115. доцент д-р Бояджиев Тони Венциславов – ИСИР -БАН

 1116. доцент ДМ Кастелов Румен Василев–УМБАЛСМ „Пирогов”

 1117. професор. д-р Караджова Ирина Богданова –ХФ- СУ

 1118. инж. Витков Владимир Йорданов – ИМ – БАН

 1119. инж. Загурски Казимир Богданов – ИИКТ –БАН,( Докторант )

 1120. ас.д-р. инж. Рангелова Надежда Георгиева ХТМУ (млад учен)

 1121. гл.ас. д-р. инж. Александров Любомир Ивов ИОНХ – БАН (млад учен)

 1122. ас. инж. Янева Спаска Атанасова ХТМУ (млад учен)

 1123. проф. д-р Рибов Манол Николов(ръководител)

 1124. Доц. д-р Киров Георги Цветков – Институт по системно инжинерство и роботика -БАН

 1125. Директор развитие и международно сътрудничество, Гайдарска – Кирилова Надя Николаева –МВБУ

 1126. Изпълнителен директор, Кирилов Вихрен Станимиров - МВБУ

 1127. доц. д-р Милева-Божанова Соня Варадинова

 1128. д-р Маринова Надя Иванова

 1129. Карагьозов Стойчо Йовков

 1130. Проф. д-р Инкова, Веселина Димитрова(ръководител)

 1131. Костадинова, Емануела Павлова, фондация "Тракия"

 1132. д-р Инкова, Мариела Василева, Национален исторически музей

 1133. Станчев, Христо Димитров, "Евротест Контрол" ЕАД

 1134. Ангелов, Николай Жоров, фондация "Тракия"

 1135. Калпачка, Марина Димитрова, фондация "Тракия"

 1136. Аенска, Александрина Стефкова, фондация "Тракия"

 1137. Левичаров, Ивайло Петров, фондация "Тракия"

 1138. Драганова, Кунка Станчева, фондация "Тракия

 1139. доц. д-р Трайкова, Елка Савова, Институт за литература, БАН(ръководител)

 1140. доц. дфн Липчева-Пранджева, Любка, Петрова, ПУ „П Хилендарски”

 1141. проф. дфн Протохристова, Клео, Стефанова, ПУ „П. Хилендарски”

 1142. д-р Костадинова, Витана, Василева, ПУ „Паисий Хилендарски”

 1143. д-р Захова, Калина, Емилова, Институт за литература, БАН

 1144. гл. ас. Кацарска, Милена, Ангелова, ПУ „Паисий Хилендарски”

 1145. проф. дфн Пелева, Инна, Иванова , ПУ „Паисий Хилендарски”

 1146. проф. дфн Милтенова Анисава Любенова, Инст. за литература, БАН

 1147. маг. Георгиева, Северина Николова, Институт за литература, БАН

 1148. маг. Мозжухина, Генка Феодорова (свободна практика)

 1149. гл. ас. д-р Ендрева-Черганова, Мария Илиева, СУ „Св. Кл. Охридски”

 1150. маг. Славчева, Мария Славчева, Гутенберг университет, Майнц

 1151. проф. дфн Стайчева, Емилия Крумова, (свободна практика)

 1152. д-р Цанкова, Теодора Людмилова (свободна практика)

 1153. Тронкова, Мила Ангелова, Институт за литература, БАН

 1154. Радева, Анастасия Тодорова Виенски университет, Инст. по славистика

 1155. Кол, Милена Емилова, Виенски университет, Институт по славистика

 1156. Новак, Михаил Людмилов, Институт за литература, БАН

 1157. д-р Азарова Вероника Викторова, АЗАРОФФ ЕООД(ръководител)

 1158. Р-л отдел Фондове, Илиева Павлина Иванова, НАИМ - БАН

 1159. Архивист-дигитал., отдел Фондове, Чукалев Кръстю Евтимов НАИМ - БАН

 1160. Р-л отдел Връзки с обществеността, Георгиева Мадлен Стаменова, НИМ

 1161. Директор, Мутафчиева Ирина Николова, НГЧИ

 1162. Директор, Кияшкина Петя Стефанова, Музей “Старинен Несебър”

 1163. Гл. уредник, доцент, д-р, Торбов Нарцис Цветанов, РИМ - Враца

 1164. Гл. Уредник, докторант, Минкова Мариана Петрова, РИМ – Стара Загора

 1165. Зав. отдел “Артистична фотография”, Хаджимишев, Иво Михайлов, НХГ

 1166. Докторант, Трандафилов Димитър Иваниов, Лаб. По социо-семиотика, НБУ

 1167. Докторант, Йотов Найден Николаев, Лаб. По социо-семиотика, НБУ

 1168. Проф. д-р инж. Ников Николай Янев, Технически университет- Варна, Факултет поморски науки и екология, кат. КУТОЧВП (ръководител)

 1169. доц. д-р инж. Минчев Николай Николаев, ТУ – Варна, кат. ЕООС

 1170. доц. д-р Вълчев Венцислав Цеков, ТУ – Варна, кат. ЕТМЕ

 1171. доц. д-р Янева Велика Вичева, ТУ – Варна, кат. ЕООС

 1172. доц. д-р инж. Чутуркова Розалина Златева, ТУ – Варна, кат. ЕООС

 1173. гл.ас. д-р инж. Симеонова Анна Костадинова, ТУ – Варна, кат. ЕООС

 1174. гл.ас. д-р инж. Йонова Детелина Иванова , ТУ – Варна, кат. ЕООС

 1175. инженер-химик Кръстева Снежанка Тодорова

 1176. ас. Христова Радостина Атанасова, ТУ – Варна, кат. ЕООС

 1177. ас. инж. Стоянова Анелия Миткова, ТУ – Варна, кат.ТМММ

 1178. ас. инж. Мечкарова Татяна Миткова, Колеж в структурата на ТУ-Варна

 1179. Жекова Татяна Любенова, ТУ – Варна, докторант към кат.ЕООС

 1180. Карапенев Иво Добрев, ТУ – Варна, докторант към кат.ЕООС

 1181. Ванков Петър Ванчев, ТУ – Варна, докторант към кат. КУТОЧВП

 1182. Андрей Цанков Станев, ТУ – Варна, докторант към кат. КУТОЧВП

 1183. Симеонов Нино Георгиев, ТУ – Варна, докторант към кат.ТМММ

 1184. ас. инж. Спасов Найден Спасов -ТУ-Варна, кат.ТМММ

 1185. к.т.н., д-р философии, профессор, Смирнов Сергей Борисович, Ректор

 1186. Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности

 1187. Васильев Вадим Сергеевич, СНУЯЭиП, ведущий инженер НИЛ БТ и ЭМ

 1188. Баранов Георгий Анатольевич, СНУЯЭиП, научный сотрудник лаборатории «

 1189. Биотехнологии и экологического мониторинга»

 1190. Кандидат технических наук., Гавриш Владимир Михайлович, СНУЯЭиП,

 1191. заместитель директора по науке НИЦ

 1192. Дербасова Надежда Михайловна, СНУЯЭиП– Севастополь, аспирант

 1193. Гавриш Михаил Владимирович СНУЯЭиП, научный сотрудник лаборатории «

 1194. Биотехнологии и экологического мониторинга»

 1195. Ст.н.с. д-р инж. Пенко Петров Пенков, Тумей Аргон ЕООД(ръководител)

 1196. д-р инж.Любомир Стойчев Димитров – Бивш директор на Памукотекс

 1197. д-р инж. Свилен Мирославов Гечев, БАН, Институт по минералогия

 1198. инж. Божидар Веселинов Найденов, БАН, ИСИР

 1199. Доцент , доктор, инженер, Лисев, Николай Павлов , УАСГ;(ръководител)

 1200. Докторант, гл. асистент, инженер, Захариев, Ангел Красимиров , УАСГ

 1201. Доктор, гл.асистент, инженер Тачев, Сава Богданов, УАСГ

 1202. Докторант, инженер Кукурин, Владимир, УАСГ

 1203. Инженер, Христова, Биляна Богданова, "ХидроПро Груп" ООД

 1204. Магистър, Цекова, Маргарита Динева, "ХидроПро Груп" ООД

 1205. Магистър, Цеков, Калин Бориславов, "ХидроПро Груп" ООД

 1206. Костадинова, Гергана Пламенова, "ХидроПро Груп" ООД

 1207. доц. д-р Голев Валери Костадинов, Катедра Астрономия, Физ. ф-т на СУ(ръководител)

 1208. Доц. д-р Бонев Таню Русинов, Институт по Астрономия, БАН

 1209. д-р инж. Панагиев Олег Борисов, ТУ-София

 1210. физик д-р Биволарска Мария Стефанова

 1211. ас.д-р. инж. Рангелова Надежда Георгиева ХТМУ (млад учен)

 1212. ас. инж. Янева Спаска Атанасова ХТМУ (млад учен

 1213. Доц. д-р Александър Николов Николов, СУ „Св. Климент Охридски”(ръководител)

 1214. Михайлова, Таня Стоянова, Председател, Сдружение “Инициативи обединена Европа”

 1215. Драгиева, Цветелина Марианова Член, Сдружение “Инициативи обединена Европа”

 1216. Петров, Петър Иванов, "Регионален изследователски институт" ЕООД

 1217. гл. асистент, д-р инж. Харизанов, Харизан Гатев, НБУ(ръководител)

 1218. доцент инж. Близнаков, Атанас Емилов д.н., НБУ

 1219. доцент, д-р Попова, Ваня Тодорова

 1220. гл. ас., д-р Петрова-Динева, Светла Борисова, НАИМ - БАН

 1221. гл. ас. д-р Иванова, Росица Ивайлова, Геологически институт – БАН

 1222. доцент, д-р Пейчева, Ирена Минчева, Геологически институт – БАН

 1223. д-р фон Квадт, Албрехт, Институт по геохимия и петрология, ПУ Цюрих

 1224. гл. ас., д-р Попов, Митко Анастасов, Геологически институт – БАН

 1225. Гроздев, Валентин Йорданов – докторант в ГИ-БАН