19 май 2010

Оригинал

Резултатите от срещата между министър-председателя г-н Бойко Борисов, заместник министър-председателя и министър на финансите г-н Симеон Дянков и министъра на образованието, младежта и науката доц. Сергей Игнатов от една страна и председателя на БАН акад. Никола Съботинов, председателя на Общото събрание на БАН член- кореспондент Стефан Воденичаров и главния научен секретар на БАН проф. Стефан Хаджитодоров са следните:


Ръководството на БАН и Ръководството на ОС на БАН изразяваме гореща благодарност на служителите на академията и на всички, които ни подкрепиха за участието в организирания протест. С това доказахме, че единно можем да застанем зад каузата на Българската академия на науките и науката в България! Изказваме благодарност на Министър- председателя г-н Бойко Борисов за държавническото му решение за постигането на това съгласие и подкрепата на БАН.