Писма от учени и организации
до министър-председателя и председателя на Народното събрание
във връзка с нашия протест

A letter from Professor Juerg Froehlich

Превод на писмото от проф. Juerg Froehlich

A letter from Professor Marian Apostol

A letter from Professor Elias Kiritsis

A letter from Dr. Dennis Bonatsos

A letter from Prof. Stephan Schiller

Превод на писмото от проф. Stephan Schiller

A letter from Prof. Norbert Pietralla

A letter on behalf of the European Particle Physics Outreach Group

Превод на писмото от името на EPPOG

A letter from Prof. Lev Zelenyi

A letter from Prof. Gordon Shepherd

A letter from Prof. Xenophon Moussas

A letter from Prof. Giovanni Bignami

Превод на писмото от проф. Giovanni Bignami

A letter from Prof. Jaime Vila

A letter from Prof. Karl Seff

A letter from Prof. Iver Cairns

A letter on behalf of SCOSTEP

A letter from Prof. David Sarkisyan

A letter from Prof. Luigi Moi

A letter from Committee of Concerned Scientists

A letter from Prof. János Demetrovics, academician

A letter from Prof. Ioannis Tarnanidis

A letter from colleagues from University of Siena, Pisa

A letter from Prof. Robert Le Roy

A letter from Prof. Kiyohumi Yumoto

A letter from Prof. Leo Storme

Превод на писмото от проф. Лео Сторм

A letter from Prof. Christoph Heinrich

A letter from Prof. Lorenz Windholz

Писмо от проф. Жорес Алфьоров

A letter from Prof. Rolf Jeltsch

Превод на писмото от проф. Ролф Йелтч

A letter from the Institute for Slavic Studies, Polish Academy of Science

Писмо от центъра БАЛКАНИКА, РАН

Писмо от МГУ, ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (на руски)

Писмо от Масариковия институт и Архив при Чешката академия на науките